fbpx

Skip links

Kurs og arrangementer

Kurs & Aktiviteter

Klimasmart Landbruk utarbeider kurs og informasjonsopplegg rettet mot bønder i Østfold.

Økt kunnskap er en forutsetning for å møte dagens og morgendagens utfordringer i landbruket. Våre kurs er praktisk rettet og kvalitetssikret gjennom samarbeid mellom Kalnes vgs, Østfold Bondelag, Kommunene, Landbruksrådgivningen samt innleide fagfolk fra kompetansemiljøer i Norge og Sverige.

Med utgangspunkt i energiregnskap skal informasjonsopplegget peke på energistrømmer og hvor det er mulig å spare energi. Kurspakkene vil blant annet fokusere på:

  • Kunnskap om hvordan dyrkningsregnskapet påvirker klimagassregnskapet. Hvilke tiltak kan enkelt gjennomføres på gården uten store kostander?
  • Peke på hvor de store energistrømmene er på gården og hvor det er mulig å spare energi.
  • Skape en bevissthet rundt økonomi og energistyring på gården.

Det er ønskelig at informasjonsopplegg og kursmateriell skal kunne brukes også i andre deler av landet.