Skip links

Webinar – Biokull som klimatiltak: verdikjeden fra råstoff til produkt

Webinar – Biokull som klimatiltak: verdikjeden fra råstoff til produkt

Webinar om Biokull: onsdag 2. sep. 2020, kl. 10.00 – 12.oo

Detaljert program,webinar biokull som klimatiltak 2 sep_2

 Kl.slettInnlederTittel
Introduksjon10.00Charlotte Forsberg, Prosjektleder Klima ØstfoldVelkommen
10.05Alexandra Rassat, Prosjektleder Norsk BiokullnettverkVerdikjeden til biokull i Norge
Råstoff10.15Simen Gjølsjø, Seniorrådgiver NIBIOTilgjengelig biomasse for biokullproduksjon i Norge
Teknologi10.30Thomas Hoffman, Technical Sales Manager Biomacon GmbHBiomacon pyrolysis technology
10.45Pål Jahre Nilsen, VP Innovation Scanship ASScanships MAP (mikrobølgeassistert pyrolyse) teknologi for produksjon av biokull
11.00Toralf Ekelund, Sales Manager Scandi Energy ASGassifiseringsteknologi for produksjon av biokull
Lovverk/regulering11.15MattilsynetHvilke lovverk gjelder for anvendelse av biokull til jordbruket i dag?
Støtteordning11.30Olav Moe, Seniorrådgiver Innovasjon Norge

Ståle Kvernrød, seniorrådgiver
Enova

Virkemiddelapparatenes ordninger for støtte og risikoavlastning for biokullproduksjon
Oppsummering11.50           Oppsummering og avsluttende kommentarer

 

Påmeldingen er avsluttet, men du kan bli med ved å gå inn på denne linken. 

  • Webinaret er åpent fra kl 0945, og fint om du er ute i god tid
  • Vi starter opp kl 10.00, og holder på til senest 12.00
  • Demp mikrofon og slå av kamera
  • Spørsmål stilles i chat-feltet som fremkommer på høyre side ved å trykke på chat-ikonet
  • Hele webinaret spilles inn og vil bli lagt ut, sammen med presentasjonen, på www.klimaostfold.no

 

Charlotte Forsberg  charlottf@viken.no eller Torbjørn Kristiansen fmostkr@fylkesmannen.no