Skip links

Webinar – Biokull som klimatiltak: verdikjeden fra råstoff til produkt

Webinar – Biokull som klimatiltak: verdikjeden fra råstoff til produkt

Webinar om Biokull: onsdag 2. sep. 2020, kl. 10.00 – 12.oo

Detaljert program,webinar biokull som klimatiltak 2 sep_2

  Kl.slett Innleder Tittel
Introduksjon 10.00 Charlotte Forsberg, Prosjektleder Klima Østfold Velkommen
10.05 Alexandra Rassat, Prosjektleder Norsk Biokullnettverk Verdikjeden til biokull i Norge
Råstoff 10.15 Simen Gjølsjø, Seniorrådgiver NIBIO Tilgjengelig biomasse for biokullproduksjon i Norge
Teknologi 10.30 Thomas Hoffman, Technical Sales Manager Biomacon GmbH Biomacon pyrolysis technology
10.45 Pål Jahre Nilsen, VP Innovation Scanship AS Scanships MAP (mikrobølgeassistert pyrolyse) teknologi for produksjon av biokull
11.00 Toralf Ekelund, Sales Manager Scandi Energy AS Gassifiseringsteknologi for produksjon av biokull
Lovverk/regulering 11.15 Mattilsynet Hvilke lovverk gjelder for anvendelse av biokull til jordbruket i dag?
Støtteordning 11.30 Olav Moe, Seniorrådgiver Innovasjon Norge

Ståle Kvernrød, seniorrådgiver
Enova

Virkemiddelapparatenes ordninger for støtte og risikoavlastning for biokullproduksjon
Oppsummering 11.50            Oppsummering og avsluttende kommentarer

 

Påmeldingen er avsluttet, men du kan bli med ved å gå inn på denne linken. 

  • Webinaret er åpent fra kl 0945, og fint om du er ute i god tid
  • Vi starter opp kl 10.00, og holder på til senest 12.00
  • Demp mikrofon og slå av kamera
  • Spørsmål stilles i chat-feltet som fremkommer på høyre side ved å trykke på chat-ikonet
  • Hele webinaret spilles inn og vil bli lagt ut, sammen med presentasjonen, på www.klimaostfold.no

 

Charlotte Forsberg  [email protected] eller Torbjørn Kristiansen [email protected]