Skip links

Kontakt oss

Våre kontaktpersoner

Martin Norderhaug

Rådgiver, kommunikasjon
Telefon: 957 70 687
E-post: egiln@ofk.no

Erik Gathen

Prosjektleder Klimarådgiving i anskaffelser
Telefon: 934 90 331
E-post: erikg@ofk.no

Charlotte Forsberg

Prosjektleder Klimasmart landbruk
Telefon: 924 46 245
E-post: charlottf@ofk.no

Guri Bugge

Prosjektleder Fossilfri grenseregion
Klimakontakt fra Østfold fylkeskommune
Telefon:479 06 912
E-post: gurib@ofk.no

KLIMA ØSTFOLD

v/ Viken fylkeskommune
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Oscar Pedersens vei 39