Skip links

Kontakt oss

Våre kontaktpersoner


Marit Lillgraven Haakas

Daglig leder, Klima Østfold

Telefon: 913 20 640
E-post: marithaa@ofk.no

Erik Gathen

Rådgiver

Telefon: 934 90 331
E-post: erikg@ofk.no

Charlotte Forsberg

Prosjektleder, Klimasmart landbruk

Telefon: 924 46 245
E-post: charlottf@ofk.no

Martin Norderhaug

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 957 70 687
E-post: egiln@ofk.no

Guri Bugge

Klimakontakt Østfold fylkeskommune

Telefon:479 06 912
E-post: gurib@ofk.no

Følg oss i sosiale medier:

KLIMA ØSTFOLD

v/ Viken fylkeskommune
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Oscar Pedersens vei 39