Skip links

Martin Norderhaug

Rådgiver, kommunikasjon
Telefon: 957 70 687
E-post: [email protected]

Erik Gathen

Prosjektleder Klimarådgiving i anskaffelser
Telefon: 934 90 331
E-post: [email protected]

Gabriel Wergeland Krog

Prosjektleder Test av fossilfrie maskiner/kjøretøy
Telefon: 900 25 063
E-post: [email protected]

Guri Bugge

Prosjektleder Fossilfri grenseregion
Klimakontakt fra Viken fylkeskommune
Telefon:479 06 912
E-post: [email protected]

Charlotte Forsberg

Prosjektleder Klimasmart landbruk
Telefon: 924 46 245
E-post: [email protected]

KLIMA ØSTFOLD

v/ Viken fylkeskommune
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Oscar Pedersens vei 39

Tips oss om gode klimasaker!

=