Skip links

Landbruk

Landbruk

Landbruket bidrar med 12 % av klimagassutslippet i Østfold.

Landbruket i Østfold har lenge hatt fokus på tiltak som kan redusere klimagassutslippene, men det er fremdeles muligheter for å minske utslippene også i denne sektoren.

Klima Østfold-prosjektene jobber for å legge til rette for redusert klimagassutslipp og økt lønnsomhet i landbruket.

Vi legger følgende i begrepet klimasmart landbruk:

  • Økonomi for bonden – lønnsomme tiltak på gården
  • Fornybar energi til erstatning av fossil energi
  • Energieffektivisering i bygg og maskinkjøring
  • God agronomi – bedre tilpasset jordbearbeiding, drenering og gjødsling
  • Utnyttelse av skog til bioenergi og byggematerialer
  • Karbonbinding i jord og skog
  • Samspill med andre miljøhensyn, vannmiljø og klimatilpassing

Charlotte Forsberg

Prosjektleder, Klimasmart Landbruk Østfold