Skip links

Klimasmart landbruk Viken

Med fokus på et klimavennlig og energieffektivt landbruk har Klimasmart landbruk Østfold/Viken gjennom snart tre prosjektperioder hjulpet regionens bønder å tenke klima i alle sammenhenger. Partnerne i prosjektet er Statsforvalteren Oslo og Viken, Østfold bondelag, Innovasjon Norge og Klima Østfold. Statsforvalteren Oslo og Viken bidrar med tid og kompetanse innen fagfeltene jordhelse, jordkarbon, klimasmart skog, og bioenergi.

Prosjektet har som mål å legge til rette for reduserte klimagassutslipp og økt lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å øke kompetansen blant bøndene.

Dette gjør man gjennom utallige kurs, webinarer og samlinger. Dette være seg energieffektiv traktorkjøring, fagdager om bioenergi, bruk av solenergi på gård og om bruk av biokull.