Skip links

Flerårig hvetegras – hvilke muligheter er det i Skandinavia?

Klimasmart landbruk har vært på markvandring i Sverige for å lære mer om flerårig hvetegras. Les mer om erfaringene her.

Tidligere i måenden var Klimasmart landbruk Viken prosjektet i Sverige på markvandring for å se og høre om det flerårige hvetegraset Kernza, arrangert av Gröna Möten. Eier av et utprøvingsfelt, og av Mariedals slott, Ivar Virgin fortalte om sine erfaringer av Kernza på det 50 dekar store feltet. Ivar poengterte at Kernza har blitt sådd inn på gårdens desidert dårligste jorde, «en sandkasse», der ingen annen vekst har klart å gi avling. Med årets tørke på toppen av det hele kunne vi se at også grashvetet hadde blitt påvirket negativt, men det var likevel interessant å se hvor mye Kernzaen på tross av det hadde klart å vokse, mye takket være en stor og dyp rotmasse som kan strekkes seg ned til 2 meters dybde.

Den amerikanske forskeren Valentin Picasso, Univ. Of Wisconsin- Madison og forsker Elisabeth Nadeau, Sveriges landbruksuniversitet (SLU) fortalte om de ulike feltforsøkene med hvetegraset som de har hatt siden 2019.  Det er flere fordeler med Kernza som at det er en staude og derfor ikke behøver nyetablerers hvert år, med innsparte timer, jordarbeiding, innsatsmidler etc. Det er veldig tørkesterkt, tåler kulde godt (den trenger en kuldeperiode for blomstre) og den kan høstes flere ganger i l a sesongen.

Selve hveteavlingen er per i dag lav, i gjennomsnitt ca. 300kg/daa i USA, men så langt enn lavere i Skandinavia. Forskning på økt hveteavl av graset pågår fremst i USA, men også i andre land som i Sverige. Kernza har et høyt proteininnhold og avhengig av når den høstes eller beites fungerer den veldig godt som dyrefôr og gir en fleksibilitet i f  t sesong og hvordan man velger å høste det. Tidlig høsting gir et godt grovfôr til melkeku og senere til storfe og lammeproduksjon. Se bilde med næringsinnhold.

Fra og med 2023 har NordForsk startet et nytt prosjekt som også inkluderer forsøk med Kernza i Norge (NIBIO, Apelsvoll), Finland, Danmark, Estland og Litauen. Det heter «the VIKING project 2023-2027».

Ønsker du å vite mer om hvetegraset Kernza, kan du lese mer her: https://kernza.org/  og her https://www.axfoundation.se/projekt/perenna-grodor

Mer informasjon om de svenske Kernza forsøkene finner du her: https://www.slu.se/institutioner/biosystem-teknologi/forsoksanlaggningar/sites-lonnstorp-research-station/sites-agroekologiska-faltexperiment-safe/

For NordForsk sitt nye prosjekt med Kernza: https://www.nordforsk.org/projects/validating-introduction-kernza-nordic-region

 

Tekst og bilder: Veronica Hermansen Lilliehöök, Statsforvalteren Oslo og Viken