Skip links

-Sammen skal vi styrke Klima Østfold både innad og utad

Etter oppløsningen av Viken fylkeskommune sto Klima Østfold uten en egen koordinator til å drifte det veletablerte klimanettverket. Nå er jakten på den rette kandidaten over, og Marit Lillegraven Haakaas blir fra 1.april ansatt som ny daglig leder.

Lillegraven Haakaas kommer fra jobben som klimakontakt i Indre Østfold kommune. Dermed er hun godt kjent med arbeidet Klima Østfold har gjort i regionen de siste 10 årene.

-Klima Østfold er et nyttig og viktig verktøy for kommunene i Østfold. Jeg har selv deltatt i nettverket som klimakontakt siden oppstarten. Jeg har stor tro på samarbeidet og ønsker å bidra til å bygge Klima Østfold videre. Nå som Østfold er tilbake, bør det kunne gi vind i seilene også for Klima Østfold, sier Haakaas.

Bilde av den nye daglige lederen til Klima Østfold, Marit Haakas.Klima Østfolds nye daglige leder er utdannet naturforvalter og har jobbet mange år i Trøgstad, og senere Indre Østfold kommune, med kommuneplan, natur, miljø, og klimatilpasning. Hun er også bonde på si, og har erfaring med organisasjonsarbeid.

– Det er nyttig med en bred tilnærming til klimaarbeidet og å gjøre samarbeidet relevant for alle deltakerne, både små og store kommuner, fylkeskommune, og Statsforvalter. Jeg kan blant annet tenke meg å dra flere fagfelt tettere inn i samarbeidet. Alle må bidra med klimatiltak.

Har du en fanesak du tar med deg inn i den nye jobben?

– Jeg har vel ingen fanesak, men jeg tenker det er på tide å vie sirkulær økonomi større oppmerksomhet. Sammen skal vi styrke Klima Østfold både innad og utad, avslutter Haakaas.

Om Klima Østfold:

Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner i Østfoldregionen, Østfold fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Vi gjennomfører tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra: det offentlige, næringsliv og innbyggere. Formålet er å styrke arbeidet slik at partene oppnår egne vedtatte klimamål. Østfold vil bidra til å nå Parisavtalens ambisjoner om å begrense temperaturstigningen til godt under 2°C, helst under 1,5°C, sammenliknet med førindustriell tid. Klima Østfold vil bidra til at de nasjonale klimamålene nås. Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er forenlige med kommunenes klima- og energiplaner og andre kommunale planer. Arbeidet organiseres gjennom en årlig handlingsplan for samarbeidet. Klima Østfold skal ikke være en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs for at partene skal oppnå egne mål.