Skip links

Hvaler kommune

Hvaler kommune

Hvaler kommunes klima- og energiplan blir utarbeidet i 2015. Med denne planen ønsker kommunen å være i forkant av de teknologiske endringene som energibransjen står ovenfor de neste årene.

Hvaler_2_Nasjonalparken

Et middel til å imøtekomme disse utfordringene er klima- og energiplanen som ligger ute til høring sommeren 2015. Vi jobber med å tilrettelegge for fornybar energi i kommuneplanene på våre fokusområder:

  • Energiforbruk
  • Husholdninger og næringsvirksomhet
  • Transport
  • Avfall
  • Kommunens egen bygningsmasse
  • Kommunens anlegg
  • Kommunens bruk av transportmidler
  • Kommunens innkjøp
  • Kommunens påvirkerrolle

Vår visjon er å være en foregangskommune når det gjelder bruk av fornybare energiressurser og tilhørende teknologi.

 

Miljøfyrtårn

Vi er en lisenskommune for miljøfyrtårnbedrifter, og Hvaler kommune ønsker å legge til rette for at flere virksomheter skal bli miljøfyrtårnsertifisert.

 

Smart energitenkning

Smart Energi er et samarbeidsprosjekt som forhåpentligvis vil bære gode frukter på klima- og energisiden. Dette er
et rammeprogram som inkluderer en rekke kompetansemiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Vi er nå inne i det tredje året, og slik det ser ut i dag, er vi godt i gang med Fase En med Smart Energi, noe som inkluderer bruk av automatiske strømavlesere. Dette bidrar blant annet til at strømkundene har en unik mulighet til
å få god kontroll på eget forbruk. Hvaler ble valgt til å være pilotkommune sammen med Steinkjer.

 

Mye spennende satsning på gang:

Slik det ser ut i 2015, ligger det an til at Hvaler blir den ledende kommunen i landet på solenergiproduksjon. Vi vil ha 60 anlegg på 3,1 kW og en miljøstasjon på 200-250 kw. Dette vil gi en årlig estimert produksjon på cirka 400 000 kWh. Sett pr. innbygger er vi ledende. Du kan lese mer om solcelleprosjektet her.

Høsten 2015 settes Fase To i gang hvor fokus ligger på gode vind- og batteriløsninger. Mikrovind er små vertikale vindmøller med lite støy og gir ingen skade på fuglelivet. Her vil også vår nye miljøstasjon på Sandbakken bli gjenstand for mange nye tanker rundt klima. Den vil fremstå som landets kanskje mest moderne miljøstasjon som i stor grad skal være selvdrevet av 1600 kvm med solceller på taket. Energien vil bli brukt på stedet, til lys, oppvarming og opplading av elektriske biler.

Sorteringen på anlegget vil bli mye bedre og brukerne vil få mulighet til å gjøre riktige valg iforhold til sitt avfallet. Dette er en investering i fremtiden. Vi skal henvende oss til til de som kommer til miljøstasjonen, de skal bli positivt overrasket og bli motivert for å sortere mer og bedre, det tar vare på miljøet og det gir god økonomi for kommunen. «At vi kombinerer med solceller styrker påstanden om at godt miljø er god økonomi», mener virksomhetsleder Jan Richard Aspheim.

 

«Smart Vann» på Hvaler…

Rent Vann er en viktig ressurs som må forvaltes klokt med tanke på fremtiden. Vi er nå inne i et pilotprosjekt i forhold til automatisk måling av vann hos forbrukerne kalt Smart Water. I dag er alle pålagt å ha vannmåler, men når vi innfører elektronisk måling, vil vi oppnå en bedre kontroll med lekkasjer og høyere bevissthet på vannforbruket hos abonnentene. Til sammen vil dette redusere vannforbruket og dermed også energiforbruket.