Skip links

Hvaler kommune

Hvaler kommunes klima- og energiplan ble utarbeidet i 2015. Med denne planen ønsker kommunen å være i forkant av de teknologiske endringene som energibransjen står ovenfor de neste årene.

Kommunen jobber med å tilrettelegge for fornybar energi i kommuneplanene på våre fokusområder:

  • Energiforbruk
  • Husholdninger og næringsvirksomhet
  • Transport
  • Avfall
  • Kommunens egen bygningsmasse
  • Kommunens anlegg
  • Kommunens bruk av transportmidler
  • Kommunens innkjøp
  • Kommunens påvirkerrolle

Kommunens visjon er å være en foregangskommune når det gjelder bruk av fornybare energiressurser og tilhørende teknologi.

Hvaler_2_Nasjonalparken

Alle samarbeidspartnerne i Klima Østfold er representert med minst én fagperson som vi kaller klimakontakt. Hanne Bonnevie-Svendsen er Hvaler kommunes Klimakontakt.

Lenker: