Skip links

Indre Østfold kommune

Indre Østfold har som hovedmål at hver kommune skal redusere klimagassutslipp med 10 % innen 2012 og 20 % innen 2020.

Klima- og energiplan for Indre Østfold har som hovedmål at hver kommune skal redusere klimagassutslipp med 10 % innen 2012 og 20 % innen 2020. I løpet av 2020 skal kommunene redusere energiforbruket med 20 %. Planens visjon er å gjøre Indre Østfold klimanøytral i løpet av 2030 og gjøre kommunene i fellesskap fortjent til betegnelsen ”Miljøregionen Indre Østfold”.

Hovedmål for Indre Østfold kommune:

  • Klimagassutslippene skal innen 2020 reduseres med 20 % i forhold til 2007-nivå.
  • Det totale energiforbruket skal i løpet av 2020 reduseres med 20 % i forhold til 2007-nivået.
Foto: Indre Østfold kommune

Delmål for Indre Østfold kommune:

  • Utslipp fra transport (mobile kilder) skal reduseres med 20 % fra 2007 nivå i 2020.
  • Utslipp fra energi til oppvarming (stasjonær forbrenning) skal reduseres med 20 % fra 2007-nivå i 2020.
  • Utslipp fra avfall og landbruk og industri skal reduseres med 20 % fra 2007-nivå i 2020.
  • Andelen materialgjenvinning i regionen økes til 60 % innen 2020.
  • Minimum 20 % av energiproduksjonen fra lokale kraft- og /varmeverk i Indre Østfold skal baseres på fornybare energibærere.
  • Minst 50 % av det stasjonære

Alle samarbeidspartnerne i Klima Østfold er representert med minst én fagperson som vi kaller klimakontakt. Marit Haakaas og Trude van der Zalm Gjerløv er Indre Østfold kommunes klimakontakter.

Lenker: