Skip links

Aktuelt

Våre INNSATSOMRÅDER

Handlekraftige kommuner

Mer informasjon

Fossilfri transport

Mer informasjon

Ambisiøst næringsliv

Mer informasjon

Engasjert befolkning

Mer informasjon

Målrettet klimaformidling

Mer informasjon

Klimasmart Landbruk Viken

Landbruket i Viken er allerede klimaeffektivt, og det har lenge vært fokus på tiltak som kan redusere klimagassutslippene, men det er fremdeles muligheter for forbedring også her.