Skip links

Våre INNSATSOMRÅDER

Handlekraftige kommuner

Mer informasjon

Fossilfri transport

Mer informasjon

Ambisiøst næringsliv

Mer informasjon

Engasjert befolkning

Mer informasjon

Målrettet klimaformidling

Mer informasjon

Klimasmart Landbruk Viken

Landbruket i Viken er allerede klimaeffektivt, og det har lenge vært fokus på tiltak som kan redusere klimagassutslippene, men det er fremdeles muligheter for forbedring også her.

kurs og arrangementer

Se alle arrangementer