Skip links

Klimasmart landbruk Viken

Med fokus på et klimavennlig og energieffektivt landbruk har Klimasmart landbruk Østfold/Viken gjennom snart tre prosjektperioder hjulpet regionens bønder å tenke klima i alle sammenhenger. Partnerne i prosjektet er Statsforvalteren Oslo og Viken, Østfold bondelag, Innovasjon Norge og Klima Østfold. Statsforvalteren Oslo og Viken bidrar med tid og kompetanse innen fagfeltene jordhelse, jordkarbon, klimasmart skog, og bioenergi.

Prosjektet har som mål å legge til rette for reduserte klimagassutslipp og økt lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å øke kompetansen blant bøndene.

Dette gjør man gjennom utallige kurs, webinarer og samlinger. Dette være seg energieffektiv traktorkjøring, fagdager om bioenergi, bruk av solenergi på gård og om bruk av biokull.

Fra 2021 deltar vi et skandinavisk Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak-prosjekt. Les mer om det her.  Prosjektet ”Steg mot et mer klimatnøytralt landbruker et EU-prosjektet som samler naturbruksskoler, gårdbrukere og bransjeorganisasjoner i utviklingen mot en grønn økonomi. Prosjektet viser ny og tilgjengelig teknikk, skaper interesse for biokull, og videreutvikler utdanningen for framtidens gårdbrukere.

Det er fire naturbruksskoler som deltar inn i aktivitetene; Tomb, Kalnes, Hvam og Buskerud.

kurs og arrangementer

Se alle arrangementer