Skip links

Klimasmart landbruk Viken

Med fokus på et klimavennlig og energieffektivt landbruk har Klimasmart landbruk Østfold/Viken gjennom snart tre prosjektperioder hjulpet Østfoldbøndene å tenke klima i alle sammenhenger.

Prosjektet har som mål å legge til rette for reduserte klimagassutslipp og økt lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å øke kompetansen blant bøndene.

Dette gjør man gjennom utallige kurs og praktiske øvelser. Dette være seg energieffektiv traktorkjøring, fagdag om fossilfrie korntørkere til solceller på låvetak og god drenering.

kurs og arrangementer

Se alle arrangementer