Skip links

Webinar: Teknologier for en sirkulær bioøkonomi

Webinar: Teknologier for en sirkulær bioøkonomi

Biogass Oslofjord og Zrea har gleden av å invitere til en webinarrekke som vil ta for seg teknologier for en sirkulær bioøkonomi! Gjennom tre webinarer i April 5/4, 12/4 og 19/4, vil nettverkene dekke temaer som forbehandling av celluloserike materialer, proteinekstrahering, nitrogenanriking av gjødsel, fosforekstrahering og biokull.

Om prosjektet
Gjennom videregående opplæring av fremtidens gårdbrukere adresserer prosjektet BREC (Bridging the Gap Between Research and Education) hvordan ulike teknologier kan gjøre jord- og landbruksressurser om til energi og gjødsel, og på den måte øke sirkulariteten i landbruket gjennom bedre landbrukspraksis og økt kompetanse.

Prosjektet er et INTERREG Baltic Sea Region prosjekt.

Målgruppen for webinaret er; offentlige regionale myndigheter som kommuner og fylkeskommuner, lokale og nasjonale bondelag, skoler og andre utdanningsinstitusjoner og ideelle stiftelser. I tillegg er alle andre med interesse for temaet invitert!

Se full agenda her

Meld deg på her!