Skip links

Seminar: Solstrøm og energilagring på store bygg og næringsområder

Seminar: Solstrøm og energilagring på store bygg og næringsområder

Seminar: 
Solstrøm og energilagring på store bygg og næringsområder + workshoper om A) Solstrøm på Øra og B) Bruk av brukte batterier

Til: Nærings- og industriaktører på Øra, i Fredrikstad og regionen, eiere av store bygg, entreprenører, arkitekter og rådgivere.

Tid: 09. april 2024 kl. 08:45 – ca. 15:00 (avhengig av antall påmeldte).

Sted: Fredrikstad kino. Nygaardsgata 16, 1606 Fredrikstad

Påmeldingsfrist: Onsdag 3. april kl. 12.

Trykk her for å melde deg på.

På seminaret vil leverandører av solceller, batterier og styring til næringsbygg og industri presentere sine løsninger for byggeiere og industribedrifter i Fredrikstad og omegn. Målet er både å informere og å senke terskelen for at bedrifter installerer sol- og energilagringsløsninger, enten individuelt eller gjennom fellesløsninger for næringsparker.

Deretter arrangeres 2 parallelle workshops:

 1. A) Felles solstrømløsninger på Øra? – for Ørabedrifter og levererandører innen solenergi:
  Hensikten er å avdekke om det er interesse på Øra for å samarbeide om solstrømkonsepter og enes om veien videre i regi av bedriftene.
 2. B) Bruk av brukte batterier – hvordan senke barrierene? – for alle aktører:
  Hensikten er at aktører i verdikjeden, inkludert potensielle sluttkunder får innblikk i og gir sine synspunkter på barrierer som må overkommes for at brukte elbil-batterier kan få et «second life» og gjøre nytte som stasjonære batterier. SINTEF vil bruke dette i sine anbefalinger blant annet overfor myndigheter og i standardarbeid.

Program Endelig program sendes ut etter påmeldingsfrist:

08:15 Registrering, kaffe og te

08:45 Seminar med «leverandør-pitcher»:

  • Velkommen ved ordfører Arne Sekkelsten, Fredrikstad kommune
  • Bakgrunn for seminaret ved klimarådgiver Guro Nereng, Fredrikstad kommune
  • Solstrøm som løsning for større bygg og områder og rammevilkår,
   ved Sigrid Sunde, Multiconsult
  • Hva sier «serviettregnestykker» om solstrømpotensialet på Øra? ved Anders Rør og Espen Gangfløt, Solcellespesialisten
  • Solstrøm fra strømnettperspektiv og fleksibilitetsmarkeders mulige rolle,
   ved Vidar Kristoffersen, Administrerende direktør i Norgesnett
  • Fordeler og ulemper med brukte batterier,
   ved Fride Vullum-Bruer, SINTEF og Aida Rad, EcoStor
  • Korte presentasjoner fra leverandører
   • Løsninger for tak- eller fasademontert solstrøm og/eller lagring og styring rettet mot enkeltkunder
   • Felleskonsepter for næringsområder

Det blir pause og muligheter for mingling underveis.

Kl. 11:30: Lunsj.
Presentasjonene  fortsetter etter lunsj.

Ca. kl. 13:45-15:30: Parallelle workshops:

A) Felles solstrømløsninger på Øra?

Solstrøm vil langt fra løse energiutfordringene på Øra, men det kan bidra til å løse noe, og utgjør et potensiale. På Øra er det mange store takflater som kan utnyttes, men det er ikke gitt at alle bedriftene har kapasitet til å installere selv, og kanskje er ikke den med størst tak som har det største behovet som samsvarer med solkraftproduksjon. Hvilke fellesløsninger kan markedet tilby Øra-bedriftene?

  • Spørsmål og svar-sesjon med leverandører
  • Diskusjon kun med Øra-bedrifter som vurderer å bli med på fellesløsninger:
   • Er noen av de presenterte løsningene ønskelig å gå videre med?
   • Enes om veien videre.

Initiativet tas på bakgrunn av ønske fra Øra-aktører. Kommunen og arrangør-prosjektene tar en tilrettelegger-rolle, og vil ikke stå for anskaffelser i eventuell videre prosess.

B) Bruk av brukte batterier – hvordan senke barrierene?

Gjennom EU-prosjektet TREASoURcE har SINTEF og partnere kartlagt barrierer og utfordringer knyttet til gjenbruk av elbil-batterier i stasjonære løsninger. Basert på resultatene fra TREASoURcE vil det bli lagt frem anbefalinger som kan bidra til at det blir lettere å installere «second life» batterier. En rapport som oppsummerer arbeidet, skal leveres i slutten av mai som en del av arbeidskravene i EU-prosjektet. Under workshopen blir det mulighet for aktører i verdikjeden, inkludert potensielle sluttkunder, å få innblikk i og gi sine synspunkter på eksisterende barrierer samt bidra til anbefalingene som vil legges frem for myndigheter og aktører som fastsetter standarder.

  • SINTEF presenterer resultater fra EU-prosjektet TREASoURcE.
  • Gruppearbeid med mulighet for å gi innspill på det som er presentert.

Innspillene fra gruppearbeidet diskuteres i plenum og vil tas med inn i den endelige rapporten som skal leveres i slutten av mai.

Har du spørsmål?
kontakt Erik i Klima Østfold og Guro Nereng (Seminardel og Øra-workshop) eller Anna i Fredrikstad kommune (batteri-workshop):
erikg@ofk.no
gurner@fredrikstad.kommune.no
anngyu@fredrikstad.kommune.no

Arrangører er følgende prosjekter og aktører: