Skip links

Populært webinar om overgangen til fossilfrie maskiner

Over 100 deltakere ønsket å høre hvordan man lykkes med overgangen til kjøretøy og maskiner på el og biogass i kommunale driftsoppgaver.

Prosjektene «Test av fossilfrie maskiner» og «Treasource» inviterte onsdag 31. januar til webinar om innkjøp av og erfaring med bruk av større fossilfrie maskiner og kjøretøy på elektrisitet og biogass. På webinaret fikk deltakerne høre om Trondheim kommunes innkjøp- og driftserfaringer ved bruk av ulike typer elektriske og biogassmaskiner og -kjøretøy, fikk tips om hvordan man utformer krav- og innkjøpsdokumenter og veiledning til tilpasning av kravspesifikasjon for maskiner og kjøretøy.

Ønsker du å lese mer om prosjektet Test av fossilfrie maskiner, eller komme i kontakt med noen av de involverte, kan du gjøre det her.

Last ned presentasjoner:

Se webinaret i opptak: