Skip links

VGS-elever fra Østfold så nærmere på klimautfordringene i landbruket

Mandag morgen var nærmere 80 landsbrukselever fra Tomb og Kalnes videregående skoler på plass på INSPIRIA science center for å se nærmere på hvordan bøndene kan ta fatt på morgendagens klimautfordringer.

Alle foto: Tor Christian Idland

Dette er det 6. året på rad at Klimadagen blir arrangert på vitensenteret i Sarpsborg. I flere år har dette vært en satsing i regi av Østfold fylkeskommune, Klimasmart Landbruk og INSPIRIA science center for at morgendagens bønder skal bli oppmerksomme og nysgjerrige på tiltak og utfordringer vi står ovenfor i landbruket.

– Dere er framtida i norsk landbruk, og dere har alle en spennende dag foran dere. Bøndene spiller en kjempeviktig rolle når det kommer til beredskap og matproduksjon, og en stor del av den jobben skjer der ute. Landbruk og klima i sammenheng er både viktig og aktuelt, og det er bøndene som merker klimaendringene mest i arbeidet sitt. Jeg håper dere får masse inspirasjon og faglig påfyll i løpet av dagen, fortalte Annette Lindahl Raakil, fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune.

Hensikten med fagdagen er å belyse overfor elevene at det trolig vil lønne seg å ta klimahensyn hvis skal de lykkes i sine fremtidige yrkesvalg. I løpet av dagen skulle ungdommene gjennom en rekke arbeidsøkter på vitensenteret.

Foto: Tor Christian Idland
Foto: Tor Christian Idland
Foto: Tor Christian Idland

Temaene var blant annet jordmikroskopiering og karbonfangst, jordprøver og vannabsorbsjon, teknologi og klimaforbedringer og klimaenergi for landbruket. I tillegg ble elevene utfordret i en bærekraftsløype som formidlerne på INSPIRIA hadde laget.

– Målet med denne fagdagen er å gjøre elevene oppmerksomme på klimautfordringene vi står ovenfor i landbruket, og belyse den viktige rollen som bøndene har. Vi merker at dette er et tema som engasjerer både elevene og lærerne, forteller formidler på INSPIRIA science center, Kirsti Eikenes.

Siden 2021 har også Buskerud VGS i Buskerud og Hvam VGS på Romerike vært med på klimadagen. I løpet av februar får begge skolene besøk av INSPIRIA science center med et eget opplegg.

Les mer om Klimadagen her!