Skip links

Klima Østfold-prisen

Klima Østfold-prisen

Klima Østfold-prisen er en prisutdeling som hyller gode klimatiltak i kommuner i Østfold. Prisen deles ut under Klimarådsmøte hvert år. Juryen i 2018/19 besto av arbeidsutvalget til Klima Østfold, med leder René Rafshol i spissen.

I evalueringen blir nominasjonen vurdert på blant annet disse kriteriene:

  • Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. Sistnevnte kan for eksempel være tilrettelegging gjennom infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi til andre kommuner.