Skip links

Moss havn tildelt Klima Østfold-prisen 2021

For fjerde år på rad ble årets beste kommunale klimatiltak i Østfold kåret. Utdelingen fant sted på Inspiria Science Center i Sarpsborg den 20. oktober.

Grønn mobilitet og logistikk, og Smart Moss Havn-programmet var tungen på vektskålen da Moss havn ble tildelt Klima Østfold-prisen 2021.

En havn der de ansatte forflytter seg på elektriske sykler eller i fossilfrie biler, der arbeidsmaskinene går på fossilfritt drivstoff og der skipene kobler seg på landstrøm i stedet for forurensende og lite klimavennlige dieselaggregater når de losses og lastes. Dette er noe av det som skal kjennetegne Moss havn i årene på vei mot 2030, da målet er å ha en utslippsfri havn.

Les mer om satsningen til Moss havn her.

Havnesjef Øystein Østeland Sundby var en stolt mann etter at Moss Havn ble utropt som vinner.

– Yes! Dette her var deilig! I år var det vår tur til å vinne Klima Østfold-prisen og dette setter vi høyt i Moss Havn. Allerede i 2020 så vi at mange av tiltakene vi jobbet med ga resultater, og også kulturelle resultater som gjorde at hele programmet ble implementert i vår strategiske plan som vi vedtok i 2020, sier Sundby og fortsetter;

– Vi har jobbet målrettet for å redusere utslipp, mål om å bli nullutslipp og er på god vei til å bli det, vi etablerer landets første droneterminal med sjødrone-prosjekt, vi har elektrifisert bilparken vår og jobber videre med maskinparken. Det å ha fått Klima Østfold-prisen gir oss skikkelig motivasjon og veldig hyggelig. Vi setter veldig pris på å få denne prisen i dag, forteller havnesjefen.

– Så nå skal prisen opp på veggen?

– Mandag flyttet vi inn et nytt rehabilitert kontorbygg, og denne prisen kommer til å passe veldig godt inn på veggen der. Det skal jeg love deg, smiler Sundby.

Juryens begrunnelse:

Moss Havn har et stort samlet program med fokus på grønn mobilitet og logistikk. Havnen åpnet sitt landstrømanlegg i 2019 og er koblet til fjernvarme. Moss Havn var første havn i Norge med kun fossilfrie biler, elsykler og lastesykler, og har ambisjoner om å skifte til fossilfrie maskiner når disse blir gode nok.

Moss Havn startet i 2021 bygging av et Droneterminalprosjekt i samarbeid med ASKO, der elektriske sjødroner og elektriske lastebiler blir resultatet. Havnen har et mål om å være en nullutslippshavn innen 2030.

Moss Havn inkluderer de ansatte i sine tiltak og har stort fokus på ansattes reiser til og fra arbeidsplassen og jevnlig kommunikasjon internt og eksternt. Totalt har havnen redusert sine utslipp med ca 230 tonn CO2.

De topp tre nominerte til Klima Østfold prisen 2021 var: 

Indre Østfold kommune: 100% gjenbruk av elektronisk utstyr

Indre Østfold kommune har hatt fokus på å reparere og gjenbruke elektronisk utstyr siden etableringen. Som første kommune i Norge inngikk Indre Østfold kommune en avtale med leverandøren Atea i april 2021 om gjenbruk og resirkulering av alt elektronisk utstyr.

Kommunen har etablert en rutine for bestilling, med fokus på å reparere eller kjøpe brukt, heller enn nytt. Så langt har Indre Østfold kommune redusert utslippene sine med 69,2 tonn CO2.

Tiltaket er også godt formidlet, både til ansatte internt og eksternt.

Les mer om Indre Østfolds gjenbruk her.

Smart Moss havn: Grønn mobilitet og logistikk

Grønn mobilitet og logistikk er del av Smart Moss Havn-programmet og inkluderer flere tiltak innen transport, mobilitet og logistikk til og fra Moss havn. I tillegg til omstillingsarbeidet ved selve havna, er den et viktig element for å flytte gods fra vei til sjø.

Moss Havn har et mål om å bli nullutslippshavn i Moss. For å nå målsettingen har Moss havn gjennomført en rekke tiltak som de er nominert for:

  • Landstrømanlegg ble ferdig i 2019 og er det første i Oslofjorden for containerbåter. Slik legger Moss havn til rette for at varetransport på sjøen kan bli fossilfri. For å få til dette samarbeider de med andre havner i Oslofjorden.
  • Havna har kun fossilfrie biler, og elektriske sykler og lastesykkel er daglig i bruk i havnas driftsavdeling
  • Havna har tydelige ambisjoner om å bytte ut samtlige arbeidsmaskiner til fossilfritt når kapasiteten til fossilfrie maskiner blir god nok.
  • Et spennende utviklingsarbeid gjennom droneterminalprosjektet. Dette skal muliggjøre å ta imot autonome, elektriske sjø-droner over fjorden som skal kombineres med elektriske semitrailere internt i Mosseregionen.

Tiltakene har verdi for både Moss Havn sine kunder og samarbeidspartnere og for Moss by, innbyggere og annet næringsliv i regionen. Moss havn har et redusert utslipp pga tiltakene på 230 tonn CO2.

Fredrikstad kommune: Fyllestasjon for biogass

Fredrikstad kommune har over lang tid jobbet systematisk for å redusere klimagassutslippene fra transport. Ca. 20 % av klimagassutslippene fra Fredrikstad-samfunnet kommer fra vegtransport. Kommunen har i flere år satset på biogass, og har i år fått etablert en ny fyllestasjon.

  • Startet biogass-satsningen i 2004
  • Har i dag en lang rekke biler på biogass, både tunge og lette
  • Etablerte ny biogassfyllestasjon for kommunale biler (LCBG)
  • Fyllestasjonen er bygget slik at det er mulig å sette opp/utvide med en fyllestasjon for flytende biogass for næringslivet i tilknytning.

Klima Østfold-prisen er kommunesamarbeidets pris som hyller gode klimatiltak i offentlig regi i regionen. Som tidligere år har det blitt avholdt en åpen nominasjonsrunde før juryen velger én vinner blant Klima Østfold-kommunene. Juryen består av daglig leder i Klimapartnere Østfold, Statsforvalterens direktør for klima og miljø, og leder av Klima Østfold.