Skip links

Her er årets topp tre nominerte til Klima Østfold-prisen

For fjerde år på rad skal årets beste kommunale klimatiltak i Østfold kåres. Her er årets topp tre nominerte.

Klima Østfold-prisen er kommunesamarbeidets pris som hyller gode klimatiltak i offentlig regi i regionen. Prisen deles ut på Inspiria Science Center 20. oktober. Som tidligere år har det blitt avholdt en åpen nominasjonsrunde før juryen velger én vinner blant Klima Østfold-kommunene. Juryen består av daglig leder i Klimapartnere Østfold, Statsforvalterens direktør for klima og miljø, og leder av Klima Østfold.

De topp tre nominerte til Klima Østfold prisen 2021 er: 

Indre Østfold kommune: 100% gjenbruk av elektronisk utstyr

Indre Østfold kommune har hatt fokus på å reparere og gjenbruke elektronisk utstyr siden etableringen. Som første kommune i Norge inngikk Indre Østfold kommune en avtale med leverandøren Atea i april 2021 om gjenbruk og resirkulering av alt elektronisk utstyr.

Kommunen har etablert en rutine for bestilling, med fokus på å reparere eller kjøpe brukt, heller enn nytt. Så langt har Indre Østfold kommune redusert utslippene sine med 69,2 tonn CO2.

Tiltaket er også godt formidlet, både til ansatte internt og eksternt.

Les mer om Indre Østfolds gjenbruk her.

Smart Moss havn: Grønn mobilitet og logistikk

Grønn mobilitet og logistikk er del av Smart Moss Havn-programmet og inkluderer flere tiltak innen transport, mobilitet og logistikk til og fra Moss havn. I tillegg til omstillingsarbeidet ved selve havna, er den et viktig element for å flytte gods fra vei til sjø.

Moss Havn har et mål om å bli nullutslippshavn i Moss. For å nå målsettingen har Moss havn gjennomført en rekke tiltak som de er nominert for:

  • Landstrømanlegg ble ferdig i 2019 og er det første i Oslofjorden for containerbåter. Slik legger Moss havn til rette for at varetransport på sjøen kan bli fossilfri. For å få til dette samarbeider de med andre havner i Oslofjorden.
  • Havna har kun fossilfrie biler, og elektriske sykler og lastesykkel er daglig i bruk i havnas driftsavdeling
  • Havna har tydelige ambisjoner om å bytte ut samtlige arbeidsmaskiner til fossilfritt når kapasiteten til fossilfrie maskiner blir god nok.
  • Et spennende utviklingsarbeid gjennom droneterminalprosjektet. Dette skal muliggjøre å ta imot autonome, elektriske sjø-droner over fjorden som skal kombineres med elektriske semitrailere internt i Mosseregionen.

Tiltakene har verdi for både Moss Havn sine kunder og samarbeidspartnere og for Moss by, innbyggere og annet næringsliv i regionen. Moss havn har et redusert utslipp pga tiltakene på 230 tonn CO2.

Fredrikstad kommune: Fyllestasjon for biogass

Fredrikstad kommune har over lang tid jobbet systematisk for å redusere klimagassutslippene fra transport. Ca. 20 % av klimagassutslippene fra Fredrikstad-samfunnet kommer fra vegtransport. Kommunen har i flere år satset på biogass, og har i år fått etablert en ny fyllestasjon.

  • Startet biogass-satsningen i 2004
  • Har i dag en lang rekke biler på biogass, både tunge og lette
  • Etablerte ny biogassfyllestasjon for kommunale biler (LCBG)
  • Fyllestasjonen er bygget slik at det er mulig å sette opp/utvide med en fyllestasjon for flytende biogass for næringslivet i tilknytning.

 

Praktisk informasjon om prisutdelingen:

Prisutdelingen finner sted onsdag 20.oktober på Inspiria Science Center (møterom: Castor). Mange av regionens ordførere vil være til stede.

Program:

10.00 – 10.15 Kaffepause

10.15 – 11.00 Presentasjon av kandidatene og utdeling av Klima Østfold-prisen 2021

Pressen inviteres til å overvære prisutdelingen. Etter prisutdelingen vil det være mulig å gjennomføre intervjuer med ordfører, eller representant for ordfører, administrativt ansvarlige for tiltakene og leder av Klima Østfold, René Rafshol.

For kommentarer, kontakt:

René Rafshol, leder for Klima Østfold og ordfører i Råde: 994 86 824
Guri Bugge, Klima og energirådgiver, Viken fylkeskommune: 479 06 912
Martin Norderhaug, kommunikasjonsrådgiver for Klima Østfold: 957 70 687

Om prisen:
I evalueringen blir nominasjonen vurdert på blant annet disse kriteriene:

  • Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. For eksempel tilrettelegging av infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Det kan være tiltak som er gjennomført av kommunale virksomheter alene, eller rettet mot/i samarbeid med næringsliv, inkludert primærnæringene, befolkning eller organisasjoner.

Om Klima Østfold-samarbeidet:
Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner i Østfoldregionen, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Vi gjennomfører tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra: Det offentlige, næringsliv og innbyggere.