Skip links

Disse kan vinne Klima Østfold-prisen 2019

For andre år på rad skal årets beste klimatiltak i Østfold kåres. Her er de nominerte.

Klima Østfold-prisen er en prisutdeling som hyller gode klimatiltak i kommuner i Østfold. Prisen deles ut under Klimarådsmøte på Støtvig Hotell 28. februar. Som i fjor har det blitt avholdt en åpen nominasjonsrunde før juryen velger én vinner. Juryen består av arbeidsutvalget til Klima Østfold, med leder René Rafshol i spissen.

De nominerte til Klima Østfold-prisen 2019 er:

Fredrikstad kommune: Elektrisk drevet ferge
Fredrikstad kommune har bestilt en helelektrisk ferge som erstatter forurensende dieselferge. Den skal gå mellom Gamlebyen og Cicignon med forventet levering mai 2019. Dette strekket går døgnkontinuerlig og frakter svært mange mennesker gratis i løpet av et år. Fergen skal lade mellom avgangene på en ladestasjon med induksjon på Cicignon. Fergen legger bredsiden til en ladeplate samtidig som passasjerene går av og på i front av ferga. Teknologien benyttes i en rekke byer verden over på busser, men er aldri blitt benyttet på båter tidligere. Teknologien er valgt pga. sikkerhetsaspekter og behovet for at drift av ferga og ladning skal kunne styres av kun en skipper. Planen er å bytte ut maskinene på eksisterende 3 søsterskip på sikt.

Halden kommune: Klimasmart transport
Halden kommune har inngått avtale med en leverandør om å leie 20 – 30 elektriske biler innenfor ordinær arbeidstid til ansatte. Elbilene skal erstatte bruk av private biler til tjenestereiser. På kvelder og ettermiddager skal bilene leies ut rimelig til innbyggerne. Det er også anskaffet elektriske sykler med samme utleiemodell. Prosjektet tilrettelegger for at færre trenger bil nummer 2, at personer med begrensede ressurser skal få mulighet til å leie en elbil og at det blir færre biler i sentrum av byen. Booking gjøres gjennom en brukervennlig app. I tillegg vil renovasjonsbilene i Halden snart gå på biogass. Renovasjonsanbudet fører til at den første fyllestasjoner for biogass i Haldenområdet nå etableres. Den vil ligge på Svinesundparken og biogassen er lokalprodusert på Norske Skog Saugbrugs.

Hvaler kommune: Smart Vann Hvaler
Hvaler kommune har som den første kommunen i Norge implementert fullskala automatisk måling og avregning av vannforbruk. Akkurat som innen smarte energinett vil det være gode muligheter til å bygge nye samfunnsnyttige produkter og tjenester i et smart vann-nett. Målerne gjør det mulig med elektronisk avlesning av vannforbruk , og prosjektet skal bidra til redusert klimagassutslipp ved blant annet redusert energibruk og redusert vannforbruk. I neste fase skal prosjektet se på blant annet mulighetene for effektstyring av strøm brukt til pumper og renseanlegg i vannettet, vannsikkerhetsløsninger, analyser av forbrukstall for bedre vann- og avløpsplanlegging og prediksjon og på sikt kunne spare vann og dermed energi.

Moss havn: Smart Moss Havn – Grønn mobilitet og logistikk i Moss Havn
Grønn mobilitet og logistikk er del av Smart Moss Havn-programmet og inkluderer flere tiltak som har som mål å redusere klimagassutslipp fra innen transport, mobilitet og logistikk til og fra Moss havn. Havna har kun fossilfrie biler, og det skal kjøpes inn elektriske sykler og lastesykler til bruk på havna. Det skal etableres landstrømanlegg som vil være i drift medio 2019. Det er også satt i gang et dronehavnprosjekt som skal muliggjøre etablering av autonome elektriske sjø-droner over fjorden som igjen skal kombineres med elektrisk lastebiltransport, semitrailere, internt i Mosseregionen. Et annet delprosjekt er at mastergradsstudenter ved Høgskolen i Østfold samler inn data fra kilder som påvirker trafikken i og rundt havnen for å redusere unødvendig køkjøring.

Råde kommune: Utbygging av Karlshus skole
Råde kommune har bygget på eksisterende Karlshus barneskole i massivtre og etter passivhus-standard som reduserer klimagassutslippene betydelig sammenlignet med konvensjonelle betongbygg. Tilbygget er på 1490 m2. Det er også etablert og sykkelparkering under tak for å stimulere sykling til skolen. Materialvalg fører til utslippskutt ved at tre erstatter stål og betong, treet binder CO2 for et langt tidsrom og energiforbruket i drift er redusert betydelig.

Om prisen:
I evalueringen blir nominasjonen vurdert på blant annet disse kriteriene:

  • Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. For eksempel tilrettelegging av infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Det kan være tiltak som er gjennomført av kommunale virksomheter alene, eller rettet mot/i samarbeid med næringsliv, inkludert primærnæringene, befolkning eller organisasjoner.

Om Klima Østfold-samarbeidet:
Klima Østfold er et samarbeid om klimaarbeid mellom 17 av 18 kommuner i Østfold, fylkeskommunen og fylkesmannen. Nettverket ble etablert i 2012 og skal hjelpe kommunene å oppnå sine klimamål.

Klima Østfold arbeider for planlegging og gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk. Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er forenlig med kommunenes klima- og energiplaner, samt andre kommunale planer. Klima Østfold skal ikke være en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs for kommunenes egen måloppnåelse.