Skip links

Halden kommune tildelt Klima Østfold-prisen 2019 for klimasmart transport

Elbil- og elsykkeldeling, samt biogass-satsing sikret Halden kommune Klima Østfold-prisen under Klimarådsmøtet 28.februar.

Halden kommune har inngått avtale med en leverandør om å leie 20 – 30 elektriske biler innenfor ordinær arbeidstid til ansatte. Elbilene erstatter ansattes bruk av private biler til tjenestereiser. Nøkkelen er at midler som tidligere gikk til ansattes bilgodtgjørelse benyttes til å elbiltjenesten, og kommunen vil spare penger på dette. På kvelder og ettermiddager leies bilene rimelig til innbyggerne. Det er også anskaffet elektriske sykler med samme utleiemodell som tas i bruk til våren. Prosjektet vil føre til redusert klimagassutslipp fra fossilbiler i Halden, og kommunen håper at færre trenger bil nummer to, at personer med begrensede ressurser skal få mulighet til å leie en elbil og at det blir færre biler i sentrum av byen. I tillegg vil renovasjonsbilene i Halden snart gå på biogass, som er svært klimavennlig og som medfører mye lavere lokal luftforurensing sammenliknet med dieselbiler. Resultatet av et renovasjonsanbud fører til at den første fyllestasjoner for biogass i Haldenområdet nå etableres. Den vil ligge på Svinesundparken og biogassen er lokalprodusert av restprodukter ved Norske Skog Saugbrugs.

Juryen har bestått av arbeidsutvalget til Klima Østfold, med leder René Rafshol i spissen.

– Halden kommune jobber på tvers av enhetene for å oppnå fossilfri transportsektor: både med tjenestebiler og renovasjonskjøretøy. Tiltaket har dessuten en særdeles stor overføringsverdi til tilnærmet alle andre kommuner og er et viktig bidrag i omstillingen til lavutslippssamfunnet, forteller René Rafshol.

– Elbil- og elsykkeldelingsprosjektet er noe alle i kommunen kan dra nytte av – både ansatte, innbyggere og tilreisende i kommunen. Løsningen begrenser behovet for private kjøretøy samtidig som det gir et tilbud til personer og familier med begrensede ressurser. Prosjektet bidrar også til å løse mobilitetsbehovet gjennom å tilby elsykler til kortere reiser. Kommunen jobber i tillegg aktivt med å kommunisere prosjektet – både internt og eksternt, sier han videre.

Klima Østfold-lederen skryter også av biogass-satsingen i kommunen.

– Etablering av den første fyllestasjonen for biogass i Halden kommer både kommunen, innbyggere og næringsliv til gode. Biogassen er i tillegg lokalprodusert fra Norske Skog Saugbrugs, noe som gjør det hele enda bedre. En fyllestasjon for biogass i Haldensområdet har vært etterlengtet og har en strategisk viktig plassering, forsetter han.

René Rafshol peker også på de andre nominerte og forteller at juryen har latt seg imponere over det gode klimaarbeidet som gjøres i Østfold.

– Nominasjonene viser at det pågår mye bra klimaarbeid i Østfold-kommunene. Det er tiltak med både innovative løsninger og som kutter klimagassutslipp innen flere ulike sektorer. Dette er viktig bidrag i omstilling til lavutslippssamfunnet, avslutter han.

Halden-ordfører Thor Edquis var strålende fornøyd med å vinne Klima Østfold-prisen 2019.

– Jeg syns det er stort. Dette er veldig stas. Dette er først og fremst en pris til det miljøet vi har i Halden og våre dyktige ansatte. De har gjennomført et utrolig samarbeid for å få dette prosjektet i havn. Vi benytter de mulighetene vi har til å kutte kostnader,samtidig som vi skal bedre servicen til innbyggerne. Dette er et godt eksempel på at man kan gjøre begge ting samtidig. Vi har et veldig flott miljø i Halden med HiØ, IFE, Smart-miljøet på Remmen og i kommunen. Dette er jo andre prisen på et par år. VI fikk jo også «Smart by»-prisen i fjor. Vi er godt i gang med å fornye Halden til å være Norges mest innovative kommune, sier ordføreren direkte etter utdelingen.

Martin Vik, ansvarlig for Elbil- og elsykkeldelingsprosjekteti Halden kommune, forklarer hvordan de kom opp med ideen til prosjektet.

– Dette var veldig viktig for oss. Når vi gjør prosjekter som har et viktig klimatilsnitt, og det å få anerkjennelse for at man gjør noe riktig bidrar til å inspirere. Ikke bare internt hos oss, men forhåpentligvis også mange andre steder i Østfold. Det begynte med at vi skulle løse et problem mellom strekningen Halden stasjon og høgskolen i Halden. Deretter utviklet vi det videre til å se hvordan vi kan bruke delingskonseptet mellom Halden kommune som arbeidsgiver og tjenesteleverandør, og byens innbyggere som har et transportbehov. Så har vi utviklet det videre, men vi er ikke ferdige enda. Vi jobber med mange spennende ting på flere områder. Dette konseptet rundt transport og mobilitet skal vi også utvikle videre, noe som vil være motiverende og kanskje sikre oss enda en pris litt senere, forteller Vik.

Samarbeidspartnere
Mobilitetsprosjektet er et samarbeid mellom Halden kommune, Smart City Halden, bildelingsleverandøren Move About og tjenesteleverandøren Mobility Park. Renovasjonsanbudet ble vunnet av NordRen og fyllestasjonen for biogass etableres av AGA.

Disse var nominerte til Klima Østfold-prisen 2019:

  • Fredrikstad kommune: Elektrisk drevet ferge
  • Halden kommune: Klimasmart transport
  • Hvaler kommune: Smart Vann Hvaler
  • Moss havn: Smart Moss Havn – Grønn mobilitet og logistikk i Moss Havn
  • Råde kommune: Karlshus skole i massivtre

For mer informasjon om de nominerte – Se www.klimaostfold.no.

Om prisen:
I evalueringen ble nominasjonen vurdert på blant annet disse kriteriene:

  • Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. Sistnevnte kan for eksempel være tilrettelegging gjennom infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi til andre kommuner.

Om Klima Østfold-samarbeidet:
Klima Østfold er et samarbeid om klimaarbeid mellom 17 av 18 kommuner i Østfold, fylkeskommunen og Fylkesmannen. Nettverket ble etablert i 2012 og skal hjelpe kommunene å oppnå sine klimamål.