Skip links

Reisende i fossilfritt

Eldrevne maskiner vil fosse fram, og ta av om åtte, ti års tid, skal vi tro ekspertisen. For eksempel Gabriel Wergeland Krog, som reiser Østlandet rundt og tilbyr gratis utlån.

Artikkelen er skrevet av Geir Hasle og er først publisert av AnleggsMagasinet.

Gabriel Wergeland Krog er en ekspert man definitivt skal låne øre til. Han er ikke blant de mest høylytte, men desto mer erfaren. Den opprinnelige anleggsmaskinmekanikeren har også mangeårig bakgrunn som elbil–utvikler hos Think og tilsvarende i India. Han drev dessuten Grønn Bil–prosjektet, og besøkte 207 kommuner i den anledning. Og så var han innom Miljøstiftelsen Zero. Kunnskapene om el og maskiner burde være på knusktørr grunn. Nå leder Wergeland Krog prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy», som Østfold fylkeskommune startet i januar 2017. Det er delfinansiert med midler fra Klimasats og Interreg, og skal pågå ut 2021. Prosjektområdet dekker store deler av Oslofjordregionen, det vil si alle kommuner i følgende fylker: Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. Wergeland Krog og prosjektet samarbeider dessuten med entreprenører og bedrifter i prosjektområdet.

DEMPE USIKKERHET
Prosjektet fungerer på denne måten: Aktuelle maskiner leies inn og lånes ut kostnadsfritt over en kort periode. På denne måten får interesserte brukere en mulighet til å vurdere om maskinene duger til arbeidsoppgavene før man går til innkjøp av tilsvarende. Prosjektet låner ut alt fra elektriske hjullastere på over fire tonn til mindre arbeidsmaskiner. Prosjektet, eller kampanjen, handler om å få flest mulig maskinbrukere til å se lyset. For skepsis skal fordampe, og framtiden er fossilfri. Ønsker kommuner å anskaffe utstyr, men ikke helt ut tør å investere i fossilfritt utstyr og helst ønsker uttesting, vil Wergeland Krog være på pletten og tilby gratis utlån i to til fire uker. En fordelaktig «deal», skulle vi tro. Det eneste som kreves tilbake er utfylt brukerrapport.

TIL OPPMUNTRING
Maskinene fraktes ut til aktuelle brukere etter hvert som de blir leid inn, og i henhold til en kalenderplan. Hva som kreves av elektriske kontakter og ladekapasitet avklares før maskinene kjøres ut, alt etter hvilke typer som er aktuelle.
– Kortfattet er hensikten å bistå og oppmuntre virksomheter med å sette fokus på fossilfrie maskiner og bistå med maskinutlån til kommuner og bedrifter som er i ferd med å anskaffe tyngre utstyr, sier Wergeland Krog.
Han presiserer at fossilfrie maskiner i dette prosjektet er maskiner som drives av elektrisitet, biogass eller hydrogen. Den kostnadsfrie uttestingen skal senke terskelen for at kommende innkjøp av maskiner blir fossilfrie i målgruppene: egen drift i 92 kommuner og 6 fylkeskommuner, videre- gående skoler som bruker maskiner i opplæringen og entreprenører/bedrifter i prosjektområdet som utfører offentlige oppdrag.

HELE 30 PROSENT
Prosjektlederen forklarer hva det handler om:

– I Oslo står utslippene fra bygg- og anleggsmaskiner for 30 prosent av de transportrelaterte klimagassutslippene. I tillegg står maskinene for store mengder NOX-utslipp. Og i et fylke som Østfold utgjør utslippene fra anleggsmaskiner samt jordbruksmaskiner 13 prosent av transportutslippene.

Mange andre norske kommuner har tilsvarende utslippstall. Derfor understreker prosjektet hvor viktig det er å starte det grønne skiftet i anleggssektoren. Ordførerne i Østfold og Folloregionen har erklært at fossilfri transport i regionen skal være på plass innen 2030. Også i høringsforslaget til Østfolds nye fylkesplan heter det at «Transporten i Østfold skal være fossilfri i 2030. Målet er at dette skal gjelde all transport.» Hittil har prosjektet lånt ut over 60 forskjellige maskiner, som elektriske hjullastere, lastebiler og batteridrevne lastebiler.
– Vi jobber også for å komme i gang med en anleggslastebil som kjører på biogass, legger Wergeland Krog til.

MARKEDSKUNNSKAP
Han ser det som avgjørende viktig å spre informasjon om hva som finnes av fossilfrie maskiner i dag, og også skape en etterspørsel etter flere fossilfrie maskiner i andre segmenter.
– Maskiner blir ikke produsert om det ikke er etterspørsel, poengterer prosjektlederen fornuftig. Det kommer stadig henvendelser fra virksomheter i andre deler av landet som ønsker å høre mer om prosjektet, og vi bruker en del tid på foredrag. Vi har også bistått Trøndelag fylkeskommune med erfaringer og prosjektinformasjon, slik at de nå har søkt Klimasats-midler til et tilsvarende prosjekt.

Wergeland Krog er realist:
– Et demonstrasjonsprosjekt som dette genererer ofte ikke spontane innkjøp, men vi regner med det vil gi positive effekter på lengre sikt. Men han er også optimist: – I flere tilbakemeldinger vi har fått, uttaler låntagerne at en tilsvarende maskin vil være aktuell ved neste innkjøp.

IKKE VRANGE
Anleggsmagasinet oppsøkte Gabriel Wergeland Krog i slutten av januar. Da var han hos Larvik kommune, som fikk el–hjullasteren Kramer 5055e levert av H&H Maskin. Formann i driftsavdelingen, Håkon Bergan Pedersen, tok imot kommunens første el-maskinen for utprøving.

– Her er vi slett ikke vrange. Passer maskinen til vårt bruk, og treffer målgruppen, da kjører vi på. Foreløpige utfordringer er kapasitet og høyere serviceintervall, fortsetter han. Volumet må økes og barnesykdommer håndteres. Vinter–Norge er krevende, og det er tross alt en grunn til at diesel har fungert godt i alle år.
– Men når den geniale batteripakken kommer, er det ikke noe å lure på lenger. Jeg vet ikke om noen som er prinsipielt imot å kjøre eldreven maskin, sier Bergan Pedersen.

Wergeland Krog på sin side melder om stor interesse for utlånsprosjektet. Ikke minst etter at Oslo kommune gikk ut med sine krav om fossilfrie bygg– og anleggssteder. Og det brer seg. I det siste har Akershus fulgt etter Oslo, og det er ventet nasjonale føringer fra regjeringen.