Skip links

Oppdaterte tall fra 2022 – Sjekk din kommune

Vårt energidashboard er oppdatert med tall fra 2022. Sjekk din kommune her!

Østfold fylkeskommune sitt oppdaterte energidashboard er et unikt verktøy som gir informasjon og kunnskap som er nødvendig for å lage klima- og energiplaner på kommune- og fylkesnivå. Det kan benyttes fritt av alle.

Energidashboardet gir en oversikt over kommunen og fylket sitt eget forbruk, hvor mye energi som er tilgjengelig, energibalansen, og utviklingen fra 2011 til 2022.