Skip links

Slik er energiforbruket i din kommune

Viken fylkeskommune sitt oppdaterte energidashboard er et unikt verktøy som gir informasjon og kunnskap som er nødvendig for å lage klima- og energiplaner på kommune- og fylkesnivå. Det kan benyttes fritt av alle.

Ny interaktiv løsning viser vei

Energidashboardet gir en oversikt over kommunen og fylket sitt eget forbruk, hvor mye energi som er tilgjengelig, energibalansen, og utviklingen fra 2011 til 2021. 

Dette gir en pekepinn på hvilke muligheter som er tilgjengelig i den enkelte kommune.

Den nye versjonen av dashboardet viser også installert kapasitet for produksjon av fornybar energi fra vann, vind, sol og bioenergikilder.

Verktøyet er tilgjengelig på Viken fylkeskommunes nettside og kan brukes fritt.

Se energidashboardet

Hjelp til kommuner og fylkeskommuner

Energidashboardet visualiserer det lokale/regionale energisystemet via en input/output energibalanse for alle norske kommuner og fylkeskommuner.

– Målet med å lage et slikt dashboard er å hjelpe kommuner og fylker med å få tilgang til energidata og kunnskap som de trenger for sitt energi- og klimaarbeid, sier Farhad Rad, spesialrådgiver i Viken fylkeskommune.

– Tallene kan brukes til å lage utviklingsplaner for fornybar energiproduksjon, som kan bringer nye aktører og bedrifter inn i energimarkedet, sier han.

Viktig verktøy

– Energidashboardet er utviklet som en del av Viken fylkeskommunes forpliktelse til å redusere klimagassutslipp. Denne plattformen gir et omfattende overblikk over energibruk, og vil være et avgjørende verktøy for å oppnå målsetningene om redusert energiforbruk og lavere utslipp, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommunes forretningsministerium.

– Ved å forbedre forvaltningen av energiressurser, er fylkeskommunen fast bestemt på å lede vei for andre offentlige og private organisasjoner i retning av en mer bærekraftig praksis, understreker Jacobsen.

Åpner muligheter

En god og stabil tilgang på ren og fornybar energi er viktig for at Norge, og Viken-samfunnet, skal nå sine fastsatte klimamål.

Energikrisen i Europa har vist at behovet for å utvikle og benytte nye og fornybare energikilder er nødvendig. Ikke bare fordi man ønsker å redusere utslipp, men også fra et økonomisk perspektiv.

Mer tilgjengelig energi åpner for muligheter i elektrifisering, og utvidelser av eksisterende industri og nyetableringer.

Hvordan?

  • Hvordan kan vi redusere energiforbruket vårt, samtidig som vi skal elektrifisere, og kutte ut fossil energi? Svaret er enkelt, men likevel komplisert.
  • Det første er å få oversikt over hvilke energikilder man har tilgjengelig, og hvilke man benytter seg av i dag. Deretter må man fordele energien man har tilgjengelig per i dag på de forskjellige postene som bruker energi. Hvis det ikke er nok, må man se på hvilket potensiale man har for å produsere mer fornybar energi lokalt.
  • La oss sammenligne det med Lego. Vi har en rekke sett med brikker i forskjellige farger. Disse skal vi benytte til å komme oss fra A til B, beholde og etablere industri, varme opp hus, hytter, og kontorer, samt alt annet vi bruker energi til.
  • Hvert sted man bruker energi er det plass til et gitt antall legobrikker. Disse plassene må fylles for at energibehovet skal dekkes. Ønsker man for eksempel å redusere bruken av kull i industrien i din kommune, må man fylle den åpne plassen med en Legobrikke som har en annen farge, en annen energikilde.

Illustrasjon av legoklosser - Klikk for stort bilde