Skip links

Vellykket seminar om samordnet varedistribusjon

Rundt 50 deltakere deltok da Buskerud Bonde-og Småbrukarlag, i samarbeid med Klima Viken og Indre Østfold kommune, inviterte til seminaret «Grønne innkjøp: Lokalt og klimavennlig» i Hokksund.

Hovedtema var samordnet varedistribusjon, og spørsmålene som skulle besvares var blant annet:  «Hvordan kan det offentlige ta mer ansvar, og i samarbeid med landbruket ta grep for å gjøre det lettere for lokalmatprodusenter å levere direkte til kommunen? Finnes det en måte å gjøre det på som også gir store kutt i klimagassutslipp, økonomiske besparelser og tryggere trafikkmiljø rundt skoler?»

Svaret på spørsmålene viste seg å være «Ja», og metoden er samordnet varedistribusjon. Samordnet varedistribusjon er en forretningsmodell for kommuners anskaffelse, der varen og transporten skilles i to separate anskaffelser. Modellen er utbredt i Sverige, og Indre Østfold kommune (en av foredragsholderne) er i gang med å implementere den.

Deltakerne fikk høre fra både norske og svenske eksperter på området, men også fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Klima Viken.

Gikk du glipp av arrangementet kan du se det i opptak og laste ned presentasjonene nedenfor.

Program – Se hele seminaret i opptak

kl. 9.30: Velkommen

kl. 9.45: Bøndenes perspektiv: Hva ville mer samarbeid med det offentlige betydd?  – Se opptak her.

kl. 10.10: Sirkulærøkonomi: Utfordringer og muligheter i egen kommune

v/Kjetil Bjørklund, KS – Last ned presentasjon / Se opptak av foredrag

kl. 10.35: Kort kaffepause

kl. 10.45: Historikken til samordnet varedistribusjon i Sverige v/Olof Moen – Last ned presentasjon / Se opptak av foredrag

kl. 11.30-12.30: Lunsj

kl. 12.30: Erfaringer fra Indre Østfold sitt forprosjekt og veien videre v/Tommy Hågensen – Last ned presentasjon/ Se opptak av foredrag

kl. 13.00: Spørsmål og diskusjon

kl. 13.20: Tallmateriale fra forprosjektet i Indre Østfold v/Markus Hågensen – Last ned presentasjon / Se opptak av foredrag

kl. 13.50: Hva nå? Veien videre.

kl. 14.00: Vel hjem

Se seminaret i opptak:

Om foredragsholderne:

Kjetil Bjørklund er fagleder for klima i KS, kommunesektorensinteresseorganisasjon. Kjetil innehar solid kunnskap om hvordan kommuner kan taen aktiv rolle i omstillingen til sirkulærokonomi.

Olof Moen er initiativtaker og forskningsleder for “Nationellt centrum förkommunal samordnad varudistribution». Olof har 30 års erfaring fra forskning og konsulentvirksomhet innenfor transportplanlegging, forretningsmodeller og kommunal organisasjon, og er forfatter av boken “Samordnad varudistribution 2.0”.

Tommy Hågensen har vært prosjektleder for prosjektet samordnet varedistribusjon i Indre Østfold kommune. Tommy har 25 års erfaring fra offentlig økonomi og administrasjon.

Markus A. K. Hågensen er økonomistudent ved Høgskolen i Østfold. Markus har opparbeidet seg svært god IKT-kompetanse på tross av sin unge alder.