Skip links

Østfold-eksempler

Her finner du en oversikt over prosjekter og tiltak som Klima Østfold-kommunene er eller har vært involvert i – til inspirasjon for andre kommuner. Prosjektene og tiltakene kan være gjennomført gjennom samarbeidet vårt, eller i kommunens egen regi. I noen av sakene finner man til og med en oppskrift man kan velge å bruke i din egen kommune.

Klikk deg videre på det enkelte underpunktet for å lese mer.

Bilde av Sandbakken miljøstasjon i Hvaler kommune.

Hvaler kommune: Smarte energiløsninger i solskinn

Smart. Det er kanskje det viktigste stikkordet for energisatsingen i Hvaler. En satsing som også gir positive utslag på klimaregnskapet til kommunen.

Les mer her.

Ferge

Fredrikstad kommune:
Langsiktig satsing gir lavere transportutslipp

Takket være et langsiktig mål og en helhetlig plan, kombinert med både tålmodighet og utholdenhet, går klimagassutslippene fra transporten i Fredrikstad stadig nedover.

Les mer her.

image003-1

Moss kommune:
Smart havn med landstrøm

Landstrømanlegget i Moss havn var det første i sitt slag i Oslofjorden da det åpnet i 2019. Det er bare ett av mange tiltak som skal gjøre Moss havn utslippsfri innen 2030.

Les mer her.

tron-kallum-iok-og-terje-anerud-atea

Indre Østfold kommune:
Gjenbruker og resirkulerer brukt IKT-utstyr

Sirkulær satsning, reell bærekraft og bedre kommuneøkonomi. For Indre Østfold er det mange gode grunner til å gjenbruke IKT-utstyr. Pionerer er de også.

Les mer her.

Naturfin plassering

Marker kommune:
Miljøvennlig barnehage i massivtre

Da Marker skulle bygge ny barnehage i Ørje, kom ambisjonen om en tydelig miljøprofil raskt på plass. Og det er langt mer enn omfattende bruk av massivtre som gjør Trollhaugen barnehage miljøvennlig.

Les mer her.

N04B5319

Klimasmart landbruk

Med fokus på et klimavennlig og energieffektivt landbruk har Klimasmart Landbruk gjennom snart tre perioder hjulpet Østfoldbøndene og tenke klima i alle sammenhenger.

Les mer her.

N04B7968

Test av fossilfrie maskiner

Prosjektet eier og leier en rekke maskiner som lånes ut – helt gratis – til interesserte brukere i kommuner tilhørende Oslofjordregionen. 

Les mer her.

Hverdagssykkelen som skaper glede. Foto: Yuba/Sykkelpikene.

Sarpsborg kommune:
Vellykket leasing-ordning for elsykler til ansatte

Mindre klimagassutslipp, bedre ansatthelse og reduserte kostnader knyttet til sykefravær. Det var målene for Sarpsborg kommune da de innførte en egen leasing-ordning for elsykler til ansatte i 2018. Et par år senere tyder mye på at de kan greie å nå målene sine.

Les mer her.

Pentahelix logo

PentaHelix

Under Klimarådsmøtet 2018 gikk startskuddet for et EU-prosjekt om klimaarbeid, hvor Østfold har fått en helt sentral rolle. I Østfold har kommunene samarbeidet siden 2012 for å sikre at det blir gjennomført nok tiltak for å redusere klimagassutslippene.

Les mer her.

N04B6961

Klimarådgiving i anskaffelser

Det å stille realistiske og samtidig ambisiøse klimakrav i anskaffelser kan være både utfordrende og tidkrevende. Derfor tilbyr Klima Østfold veiledning til kommuner som ønsker en tydelig klimakomponent i sine innkjøpsprosesser.

Les mer her.

DE RØDE BUSSENE: Biogass har lenge vært et viktig satsningsområde i Østfold.

Biogass i Østfold

Allerede så tidlig som i 2003 startet man i Østfold med utprøving av biogassbusser i Fredrikstad. I dag har man nærmere 150 gassbusser i drift i fylket.

Les mer her.

Klimavennlige bygg

Massivtre

I 2016 søkte Klima Østfold, Hobøl kommune, Halden kommune og Rakkestad kommune sammen om støtte til «Merkostnader til prosjektering av Massivtrebygg». Prosjektet ga gode resultater.

Les mer her.

ELEKTRISK: Målet var å gjøre Østfold til et elbil-fylke.

Felles landeinfrastruktur

I april 2015 ble avtalen om en stor satsning på ladeinfrastruktur i Østfold og Akershus undertegnet. Avtale besto av over 400 nye ladestasjoner for elbil i Østfold og Follo.

Les mer her.

Woman charging electro car by her house

Fossilfri2030

Sommeren 2014 ble en merkedag for fossilfri transport i Østfold og oppstart for Interreg Sverige-Norge-prosjektet Fossilfri2030. Prosjektet har bistått i satsningen på elbiler, elsykler, økt bruk av biogass og kollektivtrafikk.

Les mer her.