Skip links

Østfold-eksempler

Her finner du en oversikt over prosjekter og tiltak som Klima Østfold-kommunene er eller har vært involvert i – til inspirasjon for andre kommuner. Prosjektene og tiltakene kan være gjennomført gjennom samarbeidet vårt, eller i kommunens egen regi. I noen av sakene finner man til og med en oppskrift man kan velge å bruke i din egen kommune.

Klikk deg videre på det enkelte underpunktet for å lese mer.

Naturfin plassering

Marker kommune:
Miljøvennlig barnehage i massivtre

Da Marker skulle bygge ny barnehage i Ørje, kom ambisjonen om en tydelig miljøprofil raskt på plass. Og det er langt mer enn omfattende bruk av massivtre som gjør Trollhaugen barnehage miljøvennlig.

Les mer her.

image003-1

Moss kommune:
Smart havn med landstrøm

Landstrømanlegget i Moss havn var det første i sitt slag i Oslofjorden da det åpnet i 2019. Det er bare ett av mange tiltak som skal gjøre Moss havn utslippsfri innen 2030.

Les mer her.

tron-kallum-iok-og-terje-anerud-atea

Indre Østfold kommune:
Gjenbruker og resirkulerer brukt IKT-utstyr

Sirkulær satsning, reell bærekraft og bedre kommuneøkonomi. For Indre Østfold er det mange gode grunner til å gjenbruke IKT-utstyr. Pionerer er de også.

Les mer her.

Hverdagssykkelen som skaper glede. Foto: Yuba/Sykkelpikene.

Sarpsborg kommune:
Vellykket leasing-ordning for elsykler til ansatte

Mindre klimagassutslipp, bedre ansatthelse og reduserte kostnader knyttet til sykefravær. Det var målene for Sarpsborg kommune da de innførte en egen leasing-ordning for elsykler til ansatte i 2018. Et par år senere tyder mye på at de kan greie å nå målene sine.

Les mer her.

Pentahelix logo

PentaHelix

Under Klimarådsmøtet 2018 gikk startskuddet for et EU-prosjekt om klimaarbeid, hvor Østfold har fått en helt sentral rolle. I Østfold har kommunene samarbeidet siden 2012 for å sikre at det blir gjennomført nok tiltak for å redusere klimagassutslippene.

Les mer her.

N04B5319

Klimasmart landbruk

Med fokus på et klimavennlig og energieffektivt landbruk har Klimasmart Landbruk gjennom snart tre perioder hjulpet Østfoldbøndene og tenke klima i alle sammenhenger.

Les mer her.

N04B7968

Test av fossilfrie maskiner

Prosjektet eier og leier en rekke maskiner som lånes ut – helt gratis – til interesserte brukere i kommuner tilhørende Oslofjordregionen. 

Les mer her.

Woman charging electro car by her house

Fossilfri2030

Sommeren 2014 ble en merkedag for fossilfri transport i Østfold og oppstart for Interreg Sverige-Norge-prosjektet Fossilfri2030. Prosjektet har bistått i satsningen på elbiler, elsykler, økt bruk av biogass og kollektivtrafikk.

Les mer her.

ELEKTRISK: Målet var å gjøre Østfold til et elbil-fylke.

Felles landeinfrastruktur

I april 2015 ble avtalen om en stor satsning på ladeinfrastruktur i Østfold og Akershus undertegnet. Avtale besto av over 400 nye ladestasjoner for elbil i Østfold og Follo.

Les mer her.

N04B6961

Klimarådgiving i anskaffelser

Det å stille realistiske og samtidig ambisiøse klimakrav i anskaffelser kan være både utfordrende og tidkrevende. Derfor tilbyr Klima Østfold veiledning til kommuner som ønsker en tydelig klimakomponent i sine innkjøpsprosesser.

Les mer her.

DE RØDE BUSSENE: Biogass har lenge vært et viktig satsningsområde i Østfold.

Biogass i Østfold

Allerede så tidlig som i 2003 startet man i Østfold med utprøving av biogassbusser i Fredrikstad. I dag har man nærmere 150 gassbusser i drift i fylket.

Les mer her.

Klimavennlige bygg

Massivtre

I 2016 søkte Klima Østfold, Hobøl kommune, Halden kommune og Rakkestad kommune sammen om støtte til «Merkostnader til prosjektering av Massivtrebygg». Prosjektet ga gode resultater.

Les mer her.