Skip links

Massivtre i Østfold

Massivtre i Østfold

I 2016 søkte Klima Østfold, Hobøl kommune, Halden kommune og Rakkestad kommune sammen om støtte til «Merkostnader til prosjektering av Massivtrebygg» som også er tittelen på samarbeidsprosjektet.

Da ba man om støtte til å etterstrebe at 6 kommunale bygg skulle oppføres i massivtre. Dette er idrettshall, kulturbygg, skoler, omsorgsboliger og demenssenter. Klima Østfold og kommunene har i etterkant delt de erfaringene som er gjort med andre kommuner i Østfold og ellers. Dette kulminerte i arrangementet «Bygging i tre som klimatiltak».

Aktuelle lenker: