Skip links

Klimasmart landbruk

Klimasmart landbruk

Med fokus på et klimavennlig og energieffektivt landbruk har Klimasmart Landbruk gjennom snart tre perioder hjulpet Østfoldbøndene og tenke klima i alle sammenhenger. Prosjektet har hatt som mål å legge til rette for reduserte klimagassutslipp og økt lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å øke kompetansen blant bøndene.

Dette har man gjort gjennom utallige kurs og praktiske øvelser. Dette være seg energieffektiv traktorkjøring, fagdag om fossilfrie korntørkere til solceller på låvetak og god drenering.

Aktuelle lenker: