Skip links

PentaHelix

PentaHelix

Under Klimarådsmøtet 2018 gikk startskuddet for et EU-prosjekt om klimaarbeid, hvor Østfold har fått en helt sentral rolle. I Østfold har kommunene samarbeidet siden 2012 for å sikre at det blir gjennomført nok tiltak for å redusere klimagassutslippene. Dette arbeidet er blitt lagt merke til, og Østfold er derfor plukket ut sammen med fem andre regioner i Europa for å vise hvordan man bør drive klimaplanlegging.

Med to millioner kroner i støtte fra EU-programmet Horisont2020 skal Østfoldkommunene finne ut hvordan vi kan lage klimaplaner hvor hele samfunnet blir hørt, og hvor det settes mål og planlegges tiltak som reduserer klimagassutslipp, og som også skaper jobber og bedrer folkehelsa. Dette gjøres gjennom prosjektet PentaHelix.

Aktuelle lenker: