Skip links

– Østfold staker ut klima-kursen for resten av Europa

28. februar samlet mange av Østfolds ordførere på Støtvig hotell i Larkollen for sin årlige klimasamling: Klimarådsmøtet.

Her deltok også Zero-leder Marius Holm. Holm var invitert for å holde et inspirasjonsforedrag om klima og miljø, men brukte også anledningen til å gratulere Klima Østfold med deltakelsen i et nytt Horizon 2020-prosjekt.

Det grønne skiftet er godt i gang. Både globalt, nasjonalt og lokalt. Det er veldig godt i gang i Østfold. Men skal man komme videre må man ha planer. Jeg er privilegert som kan snakke i overskriftsnivå, men de som skal gjøre dette arbeidet, må gjøre det ordentlig. Til det trenger man solide og gode klima- og energiplaner. Dette her er blanding av teknikk, økonomi og psykologi. Det er viktig at man gjør en faglig dyktig jobb og at man forankrer det i byen eller bygden sin. Det er viktig at dette er noe alle syns er ålreit, og tenker at dette skal vi få til sammen. Lykkes man med dette tror jeg man kan få det veldig gøy i Østfold, sa Marius Holm fra scenen.

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/02/N04B2993-1160×700.jpg (center)

Får sentral rolle i europeisk klimaarbeid

På klimarådsmøtet gikk nemlig startskuddet for et EU-prosjekt om klimaarbeid, hvor Østfold har fått en helt sentral rolle. I Østfold har kommunene samarbeidet siden 2012 for å sikre at det blir gjennomført nok tiltak for å redusere klimagassutslippene. Dette arbeidet er blitt lagt merke til, og Østfold er derfor plukket ut sammen med fem andre regioner i Europa for å vise hvordan man bør drive klimaplanlegging.

Med to millioner kroner i støtte fra EU-programmet Horisont2020 skal Østfoldkommunene finne ut hvordan vi kan lage klimaplaner hvor hele samfunnet blir hørt, og hvor det settes mål og planlegges tiltak som reduserer klimagassutslipp, og som også skaper jobber og bedrer folkehelsa.

– For å lykkes med dette trenger vi hjelp fra hele Østfoldsamfunnet, fra bedrifter til frivillige organisasjoner, fra forskere til den enkelte innbygger. Det vil inviteres til verksteder og andre kanaler for diskusjon, kompetansehevning og innspill, sier Rafshol.

I første omgang oppfordres befolkningen å gå inn på Klima Østfold sine Facebook-sider og komme med forslag og tips der. Senere vil det arrangeres folkemøter, workshops mm.

Klima Østfold er et samarbeid om klimaarbeid mellom 17 av 18 kommuner i Østfold, fylkeskommunen og fylkesmannen. Nettverket ble etablert i 2012 og skal hjelpe kommunene å oppnå sine klimamål. Det er første gang Klima Østfold-kommunene i fellesskap skal utarbeide nye klimamål og vurdere tiltakene som skal til.

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram og med sitt budsjett på 80 milliarder euro, for perioden 2014-2020, regnes programmet for verdens største. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa.