Skip links

Hvordan lykkes med klimakommunikasjon i kommunen?

Vi gir deg 10 gode tips for å lykkes med ditt budskap.

Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og helst under 1,5 grader, slik Parisavtalen sier, så haster det med å gjennomføre det grønne skiftet. Mye av politikken og teknologien er på plass. En viktig del er å få folk raskt til å ta dette i bruk. Her kan klimakommunikasjon spille en viktig rolle. Vår nye brosjyre om effektiv klimakommunikasjon gir konkrete råd og veiledning om hvordan vi som kommune kan kommunisere klimaarbeidet for å lykkes – både internt i organisasjonen, eksternt overfor næringslivet, media, andre forvaltningsnivåer og kommunensinnbyggere og næringsliv. Her finner du tips til å drive effektivklimakommunikasjon i både utforming av klimaplanen og kommunikasjon av tiltakene.

Her er Østfodlforskning og Klima Østfolds «10 tips for å lykkes med effektiv klimakommunikasjon»:

1.Ha en drøm

Visjoner gir oss håp. De er nødvendige for å gi energi i hverdagen. FNs globale bærekraftsmål og andre langsiktige mål gir et felles mål å strekke seg etter. Visjoner om et godt og klimavennlig liv i framtida, gir kraft til å gjøre forandringer her og nå.

2. Still spørsmål for å forstå

Ta utgangspunkt i målgruppenes behov og forutsetninger, ikke egne behov for å informere.Unngå å bruke pekefingeren, still nysgjerrigespørsmål og å LYTTE, lærer vi oss mer om ulike gruppers verdier og drivkrefter. Dermed blir vi bedre til å tilpasse vårt budskap til målgruppene.

3. Involver flere

Det klokt å kommunisere via allerede etablerte nettverk, som arbeidsplasser, foreninger, interesseorganisasjoner, borettslag, idrettsforeninger m.m. Det gir også signaler om at det er enklere å gjøre klimasmarte valg om vi er flere som står sammen.

4. Skap gode møteplasser

Samarbeid gir mer kreativitet og sammen kan en gruppe mennesker både skape visjoner og utvikle konkrete forslag til klimahandlinger.

5. Utnytt konflikten mellom det vi vet, og det vi gjør

Vi vet at bilen er en miljøbombe, men vi finner gode argumenter for å fortsette å kjøre. Vi vet at det er sunt å trene, men vi finner ofte grunner til å la være. Dette betyr at det er et stort potensial for mer klimasmart atferd. Folk ønsker å gjøre det rette, men må se at det er muligheter for å gjøre endringer i hverdagen. De grunnleggende behovene våre er i utgangspunktet bærekraftige. Vi har mye kunnskap både om hvordan klimaendringene oppstår og om hvordan vi kan begrense utslippene våre.

6. Gjør det lett å velge rett

Selv om vi ofte har klimavennlige holdninger, fortsetter vi i gamle vaner og mønstre. Blås i holdningene, gjør det lettere å velge rett! Gå rett på oppførselen! Ved å bruke nudging og atferdsdesign kan vi legge til rette for at folk endrer sin oppførsel mer eller mindre ubevisst. Og når de gradvis endrer atferd, kan de endre holdninger og verdier, og dermed har en positiv spiral startet. Litt mindre kjøtt … Litt mer sykkel … Én ferieturmindre med fly …

7. Snakk til både hjertet og hjernen

Vi trenger å snakke til den rasjonelle delen i oss om hva vi vet, hva vi ikke vet og hva som er sannsynlig. Vi må snakke til hjernen om klimagassutslipp, klimaendringer og konsekvenser. Men vi må også snakke til hjertet. Hva føles vanskelig? Hva føles håpløst? Hjelper de tingene vi gjør? Vi må fokusere på hva vi kan gjøre sammen for å redusere frykten og øke lysten, og vi må forenkle uten å fordumme.

8. Skap framtidstro med gode eksempler

Vi må skape en tro på framtiden ved å visemuligheter. Det finnes utallige gode eksemplerpå at det er mulig å leve med mindre, og etter hvert ingen, bruk av fossil energi. Fortell om
de lokale eksemplene, de som er nærmest oss, det som angår oss. Vi må gjøre det fjerne nært.

9. Finn rett avsender av budskapet

Hvem som er avsender, har stor innvirkning på om og hvordan vi tar i mot budskapet. Derforer det hensiktsmessig å finne egnede personersom kan formidle budskapet. Målgruppen må føle seg trygg på avsenderen og kunne identifisere seg med personen. Hvem egner seg best for å nå ledelsen i et stort ingeniørfirma? Hvem egner seg best i et borettslag? Kanskje en i borettslaget som har god klimakunnskap og er interessert i miljøvern?

10. Våg å vinne!

Vi kan oppnå mange gevinster ved å endre samfunnet i en mer klimavennlig retning. Vi har så mye kunnskap at det nærmest virker dumt og ikke gjøre det. Men å skape endringer og gjennomføre en klimasmart atferd er vanskelig. Fordelene med endringene må derfor være tydelige.

Les mer og få med deg alle våre tips i brosjyren «Hvordan lykkes med klimakommunikasjon i kommunen?» her:

Eller last ned pdf her: Norsk  /  Engelsk

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]