Skip links

Prosjekt: Enchant

I løpet av 10 år må vi gjennomføre nødvendige kutt i energibruk og CO2-utslipp. Tiden renner ut, og vi må foreta oss noe nå. Vi vet hva som faktisk fungerer for å motivere folk til å oppføre seg mer energieffektivt, og denne kunnskapen må implementeres i hele Europa.

Atferdstiltak som tidligere har vist seg å ha effekt i kontrollerte laboratoriemiljøer skal ENCHANT teste i virkelige omgivelser, på svært stor skala. Prosjektet er rettet mot millioner av europeiske innbyggere og vil bruke en anerkjente metode som heter randomisert kontrollstudie.

ENCHANT sine intervensjoner vil bli utviklet, kontrollert og testet i Tyrkia, Romania, Italia, Østerrike, Tyskland og Norge gjennom brukerpartnerne i ENCHANT som består av frivillige organisasjoner, energiselskaper og kommuner/fylkeskommuner.

Horisont-prosjektet Enchant fokuserer på nødvendige kutt i energibruk, og hvordan man kan benytte seg av atferdsvitenskap for å påvirkeseks forskjellige europeiske land. Klima Østfold-sekretariatet bistår med kommunikasjon sammen med partner Viken fylkeskommune.

Les mer på prosjektets hjemmeside.