Skip links

Fossilfrie arbeidsmaskiner og kjøretøy

Overgangen til en fossilfri transportsektor er godt i gang – og det kommer stadig nye kjøretøy og anleggsmaskiner som går på enten elektrisitet, hydrogen eller biogass på markedet. Likevel er nok terskelen fortsatt ganske høy for en del aktører når det gjelder å investere storstilt i fossilfrie løsninger. Det er her prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» kan være til hjelp.

Vi eier og leier en rekke maskiner som vi låner ut – helt gratis – til interesserte brukere i kommuner tilhørende Oslofjordregionen. På den måten kan dere uten risiko teste og finne ut om maskinen duger til de planlagte oppgavene, før dere eventuelt investerer.

Skoler, kommuner og entreprenører som har offentlige oppdrag kan låne maskiner gjennom prosjektet, og lånetiden er på opptil fire uker. Prosjektet, som er delfinansiert med midler fra Klimasats og Interreg, tar alle kostnader. Det eneste vi krever tilbake, er en brukerrapport etter at lånetiden er over, om hvordan maskinen fungerte i de ulike arbeidssituasjonene. Geografisk dekker vi store deler av Oslofjordregionen, som alle kommuner i følgende fylker: Viken, Oslo og Vestfold-Telemark. I tillegg samarbeider vi med entreprenører og bedrifter i prosjektområdet. Prosjektet ble startet av Østfold fylkeskommune i januar 2017, og varer ut 2024.

I katalogen under ser du hvilke maskiner vi låner ut.

Vil du teste en fossilfri maskin? Eller vet du om en maskin som mangler i oversikten? Ta kontakt med prosjektleder Gabriel Wergeland Krog på tlf: 900 25 063 / epost: [email protected] eller Martin Norderhaug på epost: [email protected]

Se utvalgte videoer fra prosjektet:

Med støtte fra: