Skip links

Målrettet klimaformidling

Målrettet klimaformidling

Vi deler kunnskap og øker klimabevisstheten i samfunnet

Kommunikasjonsaktiviteter er essensielt for Klima Østfold – og vi snakker om et bredt spekter av kommunikasjon. Den viktigste oppgaven vår når det gjelder formidling, er å spre informasjon og kunnskap både internt i nettverket og eksternt som understøtter aktivitetene og prosjektene våre. Vi har en egen facebookside og instagramkonto som vi håper du vil følge.

Vi ønsker å øke klimakunnskapen hos en rekke ulike målgrupper, både om klimautfordringene, men ikke minst også om klimaløsningene. Vi holder gjerne foredrag på eksterne konferanser og seminarer om klimautfordringen og -løsninger, og om vår arbeidsmetodikk.

Klima Østfolds Arbeidsutvalg består av ordførere og andre politikere fra kommunene og fylkeskommunen, og er Klima Østfolds øverste organ mellom hvert Klimarådsmøte (årsmøtet vårt). Arbeidsutvalget søker å påvirke nasjonale myndigheter for bedre rammevilkår for kommunalt klimaarbeid, ofte basert på et faglig grunnlag som er utarbeidet av klimakontaktene og sekretariatet. Vi gir innspill og skriver høringsuttalelser i viktige klimasaker for kommuner.