Skip links

Aremark kommune

Alle samarbeidspartnere i Klima Østfold er representert med minst en fagperson som vi kaller klimakontakt. Ann Kristin Halvorsrud er klimakontakt for både Aremark og Marker kommune.

Lenker: