Skip links

Innsatsområder

Gjennom Klima Østfold samarbeider Østfoldkommunene, Østfold fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Østfoldaktørene ønsker å gjøre vårt for at verden oppnår Parisavtalens ambisjoner om å begrense temperaturstigningen til godt under 2˚C, helst under 1,5˚C, sammenliknet med førindustriell tid.

De fleste av kommunene og fylkeskommunen har ambisiøse klimamål som ut fra sine lokale forhold er i tråd med Parisavtalen. Du kan lese litt om hver aktør under samarbeidspartnere. For å nå disse målene, må vi jobbe både raskt og langsiktig. Vi må raskt iverksette omfattende tiltak og innføre effektive virkemidler i alle sektorer og overfor alle målgrupper i samfunnet.

Kommunene og fylkeskommunen har mange roller vi kan utnytte for å bidra til å begrense klimaendringene. Vi er pådrivere og legger til rette som samfunnsutviklere, myndighetsutøvere, tjenesteytere, innkjøpere, eiere og driftere.

I Klima Østfold arbeider vi innenfor disse innsatsområdene: (klikk på titlene for å lese mer):