Skip links

4. Ladestasjon for maskiner og utstyr – Strømforsyning

4. Ladestasjon for maskiner og utstyr – Strømforsyning

You are here:
← All Topics

Cat Hybrid Power Module

Cat Hybrid Power Module er designet for å gi umiddelbar kraft ved katastrofehjelp, til militære applikasjoner, små landsbyer og byggeplasser. Den gir fornybar energi i en enkelt modul som raskt kan sendes til aktuell lokasjon. Modulen inneholder fotovoltaiske moduler som primær strømkilde med energilagring og en “standby-generator” som leverer strøm når PV-energi ikke er tilgjengelig. Les mer her.
Cat Grid Stability Module
Cat Grid Stability Module er et skaler- og flyttbart energilagringssystem. Systemet kan integreres med solenergi eller andre fornybare kilder for å gi kort varighet når den fornybare kilden ikke er tilgjengelig. Cat sitt energilagringssystem kan også gi midlertidig reservekraft til anlegg i tilfelle strømbrudd. Les mer her.
Cat Energy Time Shift Module
Cat Energy Time Shift Module er et skaler- og flyttbart energilagringssystem. Systemet kan integreres med solenergi eller andre fornybare kilder for å gi kort varighet når den fornybare kilden ikke er tilgjengelig. Cat sitt energilagringssystem kan også gi midlertidig reservekraft til anlegg i tilfelle strømbrudd. Les mer her.

Instagrid

Instagrid leverer en mobil strømløsning på 15kg. Systemet har en kapasitet på 2kWh, lades på 4 timer og skal kunne brukes “en hel arbeidsdag”. Les mer her.

Northvolt Voltpack Mobile System

Northvolt har løsningen Voltpack Mobile System. Systemet har en kapasitet på 245 til 1225 kWh. Selskapet har sagt at de vil offentliggjøre flere spesifikasjoner så fort det er mulig. Les mer her.

Nullutslipp AS ZE Line

ZE Line er en mobil løsning på 35 kg som leverer 3kWh og er utviklet av norske Nullutslipp AS. Les mer her.

Offgrid Energy Ingenium SX

Offgrid Energy leverer løsningen Ingenium SX. Systemet er på 85 – 250kg og har en kapasitet på 5kWh til 15kWh. Batteripakken er tilgjengelig for salg nå. Les mer her.

JCB 1,25QE og 1,5QE

JCB har lansert to Power Packs, 1,25QE og 1,5QE med henholdsvis fire og åtte lithium-ion batterier på henholdsvis 23 og 46 kWh. JCB garanterer at etter 2000 ladinger, eller omtrent 10 år, skal de ha over 85 prosent kapasitet igjen. Produsenten ser for seg både lading av elektriske maskiner, men også å gi strøm til lys og sikkerhet på anlegg, da særlig innendørs.

Ekstern hurtiglader
For å lade den nåværende E-Tech-flåten, og den fremtidige, har de også lansert en ekstern hurtiglader for systemer fra 48V til 96V. Den klarer for eksempel å lade opp minigraveren 19C-1E fra null til 100 prosent på 2,5 timer.

Ateps Powerbooster

Produksjonsanlegg for elektrisk energi utnyttes best av en konstant strøm av energi uten topper og endringer, slik at produksjonsanlegget kan levere konstant kraft uten å måtte tilpasse seg endret etterspørsel.

Derfor er det i mange land en heftig straff for høyere enn gjennomsnittlig etterspørsel som i mange tilfeller kan være mye dyrere enn bare kWh-kostnadene. Dessuten kan det hende at den avtalte mengden energi ikke er tilstrekkelig for noen applikasjoner, noe som krever en oppgradering av tilkoblingen. Med den høye etterspørselen etter elektrisitet, kan planlegging av disse oppgraderingene være vanskelig, mens slike oppgraderinger på innleide steder kan medføre betydelige kostnader for enten stedets eier av leietaker.

For disse og lignende applikasjoner har ATEPS utviklet en modulær Peak shave funksjon som automatisk kan tilføre strøm tilbake til nettet ved å måle strømmen som kommer fra nettet med en veldig rask enhet, forhindres overbelastning av denne kontakten mens omformeren gir strøm til en eller flere utgående kontakter. Når toppen ikke lenger er til stede, lades batteriene automatisk opp til neste behov. Systemene er basert på en 30 kW konverter som styres av en ATEPS Master Controller som også er grensesnitt til batteriene, omformeren og måleenhetene.

Typiske Applikasjoner:

  • Peak Shave under oppstart av utstyret
  • Lade buffere for EV-lading med PV-optimalisering
  • Reduksjon av avtalte nettkostnader
  • Strømforsyning i kombinasjon med drivstoffceller og dieselgeneratorer
  • Optimalisering av strømforsyningen

Les mer her.

Ateps FREBER mobilt energisystem

Det stilles stadig flere krav til energiforsyningen på bygg og anleggsplasser, attraksjoner og hyttefelt. Dieselgeneratorer blir utestengt fra byggeplasser og andre steder og i mange tilfeller stilles det spesielle krav ved anbud for prosjekter for CO2-utslipp, støyproduksjon og andre miljøfaktorer. Ateps FREBER mobile energisystem kan brukes både på nettet og på nettet for å oppfylle disse ønsker og/eller krav.

Bruk på nett: For bruk på nettet er systemet koblet til en eksisterende nettforbindelse med 3 faser. Ateps FREBER Mobile energisystem måler strømforbruket i nettet og hvis den tilkoblede belastningen krever mer enn det som kan leveres av nettilkoblingen, kobles omformeren til innen ca. 200mS og kan levere 30, 60 eller 90kVA ekstra kraft. Med dette kan en 3 x 16A (11kVA) eller en 3x 32A (22kVA) forbindelse økes til 41kVA eller 114kVA. Ved å raskt slå på omformeren, kan utstyr som for eksempel anleggsutstyr, heiser, maskiner og apparater fungere uten avbrudd. Når dette er slått av, eller bruker mindre strøm enn strømnettet kan levere alene, lades batteriene automatisk opp igjen. (Peak shave)

Off-Grid bruk: Hvis nett ikke er tilgjengelig, kan systemet også startes i Off-grid-modus. For dette brukes 12V fra trekkvognen en kort stund, som deretter kan kobles ifra. 30 til 190kW effekt er tilgjengelig for maskiner og utstyr.

Etter retur fra byggeplassen, eller annet sted kan systemet lades fullstendig opp igjen på under 2 timer ved å koble systemet til en standard 125A 3-fasetilkobling, og deretter klar for nytt bruk. (Eventuelt kan en 3-fase-generator installeres slik at systemet også kan lades på stedet).

Totalt 190 kWt med batteri er tilgjengelig, slik at systemet kan fungere i Off-grid-modus i omtrent 2 timer ved full belastning. På lavere belastning, vil brukstiden være proporsjonalt lengre. Systemet er innebygd i en tilhenger med egenvekt på 650 kg og maks totalvekt på 2700/3500kg. Energilagringssystemet har en vekt på ca. 1100Kg til 2,7t*. Verktøy kan plasseres i et eget rom. lagringssystemet er tilgjengelig Via en sidedør og bakdører der også kabler og annet tilbehør kan lagres.

Dette systemet gjør det mulig å bruke 400V og 230V verktøy eller lade håndverktøy uten bruk av fossil energi og relaterte utslipp i indre byer, eller der behovet for null-utslipp er påkrevd.

Les mer her.