Skip links

Mobile energilagringssystemer og infrastruktur for lading

SØK ETTER MASKIN ELLER KJØRETØY

Mobile energilagringssystemer og infrastruktur for lading

Du er her:
← Hele oversikten

Elcharge

Med dette modulære hurtigladesystem kan man lade hvor som helst med begrenset eller helt uten strøm fra nett. Les mer om Elcharge her.

Norskutviklet Elcharge basert på brukte Teslabatterier. Tilpasset gjenkjennelig «dieseltank» som kan enkelt krokløftes eller med pallegaffel.  

Stor etterspørsel og de har ingen ledige for 2023. Maksproduksjon på 50 stk pr år. Det er mulig å leie en container via Rental.no.  

Vekt: 1800 

L 2,4m X B 1,2m X H 1,6m 

150kWh batteri kapasitet 

150KW hurtiglade kapasitet 

Freber

Norskutviklet mobil ladeløsning på henger produsert i Drammen. Agaia har kjøpt inn en slik henger. Agaia | Freber

Mobile løsninger4.png
Foto: Freber

Aneo

Tilbyr totalentreprise fra a-å for byggeplasser, rådgivning på effekt- og ladebehov. Arrangerer webinarer og demodager.

Aneo.com | Aneo.com

Din partner for elektrifisering av bygge- og anleggsplasser | Aneo.com


Foto: Aneo

Eviny

Eid av Statkraft og Bergen kommune. Tilbyr totalentreprise fra a-å for byggeplasser, rådgivning på effekt- og ladebehov.

reference-project-0

Foto: Eviny

Home (eviny.no)

Effektkalkulator (eviny.no)

Atlas Copco

ZenergiZe-serien fra Atlas Copco

Energilagringssystemer – Atlas Copco Norway

Cat Hybrid Power Module
Cat Hybrid Power Module er designet for å gi umiddelbar kraft ved katastrofehjelp, til militære applikasjoner, små landsbyer og byggeplasser. Den gir fornybar energi i en enkelt modul som raskt kan sendes til aktuell lokasjon. Modulen inneholder fotovoltaiske moduler som primær strømkilde med energilagring og en «standby-generator» som leverer strøm når PV-energi ikke er tilgjengelig. Les mer her.
Cat Grid Stability Module
Cat Grid Stability Module er et skaler- og flyttbart energilagringssystem. Systemet kan integreres med solenergi eller andre fornybare kilder for å gi kort varighet når den fornybare kilden ikke er tilgjengelig. Cat sitt energilagringssystem kan også gi midlertidig reservekraft til anlegg i tilfelle strømbrudd. Les mer her.
Cat Energy Time Shift Module
Cat Energy Time Shift Module er et skaler- og flyttbart energilagringssystem. Systemet kan integreres med solenergi eller andre fornybare kilder for å gi kort varighet når den fornybare kilden ikke er tilgjengelig. Cat sitt energilagringssystem kan også gi midlertidig reservekraft til anlegg i tilfelle strømbrudd. Les mer her.

Instagrid

Instagrid leverer en mobil strømløsning på 15kg. Systemet har en kapasitet på 2kWh, lades på 4 timer og skal kunne brukes «en hel arbeidsdag». Les mer her.

Northvolt Voltpack Mobile System

Northvolt har løsningen Voltpack Mobile System. Systemet har en kapasitet på 245 til 1225 kWh. Selskapet har sagt at de vil offentliggjøre flere spesifikasjoner så fort det er mulig. Les mer her.

Nullutslipp AS ZE Line

ZE Line er en mobil løsning på 35 kg som leverer 3kWh og er utviklet av norske Nullutslipp AS. Les mer her.

Offgrid Energy Ingenium SX

Offgrid Energy leverer løsningen Ingenium SX. Systemet er på 85 – 250kg og har en kapasitet på 5kWh til 15kWh. Batteripakken er tilgjengelig for salg nå. Les mer her.

JCB 1,25QE og 1,5QE

JCB har lansert to Power Packs, 1,25QE og 1,5QE med henholdsvis fire og åtte lithium-ion batterier på henholdsvis 23 og 46 kWh. JCB garanterer at etter 2000 ladinger, eller omtrent 10 år, skal de ha over 85 prosent kapasitet igjen. Produsenten ser for seg både lading av elektriske maskiner, men også å gi strøm til lys og sikkerhet på anlegg, da særlig innendørs.

Ekstern hurtiglader
For å lade den nåværende E-Tech-flåten, og den fremtidige, har de også lansert en ekstern hurtiglader for systemer fra 48V til 96V. Den klarer for eksempel å lade opp minigraveren 19C-1E fra null til 100 prosent på 2,5 timer.

Ateps Powerbooster

Produksjonsanlegg for elektrisk energi utnyttes best av en konstant strøm av energi uten topper og endringer, slik at produksjonsanlegget kan levere konstant kraft uten å måtte tilpasse seg endret etterspørsel.

Derfor er det i mange land en heftig straff for høyere enn gjennomsnittlig etterspørsel som i mange tilfeller kan være mye dyrere enn bare kWh-kostnadene. Dessuten kan det hende at den avtalte mengden energi ikke er tilstrekkelig for noen applikasjoner, noe som krever en oppgradering av tilkoblingen. Med den høye etterspørselen etter elektrisitet, kan planlegging av disse oppgraderingene være vanskelig, mens slike oppgraderinger på innleide steder kan medføre betydelige kostnader for enten stedets eier av leietaker.

For disse og lignende applikasjoner har ATEPS utviklet en modulær Peak shave funksjon som automatisk kan tilføre strøm tilbake til nettet ved å måle strømmen som kommer fra nettet med en veldig rask enhet, forhindres overbelastning av denne kontakten mens omformeren gir strøm til en eller flere utgående kontakter. Når toppen ikke lenger er til stede, lades batteriene automatisk opp til neste behov. Systemene er basert på en 30 kW konverter som styres av en ATEPS Master Controller som også er grensesnitt til batteriene, omformeren og måleenhetene.

Typiske Applikasjoner:

  • Peak Shave under oppstart av utstyret
  • Lade buffere for EV-lading med PV-optimalisering
  • Reduksjon av avtalte nettkostnader
  • Strømforsyning i kombinasjon med drivstoffceller og dieselgeneratorer
  • Optimalisering av strømforsyningen

Les mer her.

 

EST BoostCharger

Det stilles stadig høyere krav til miljøvennlige løsninger i Norge, og anlegg- og transportbransjen er intet unntak. Kravene til redusert utslipp av klimagasser presser bransjen over på miljøvennlige løsninger, og etterspørselen etter tyngre elektriske maskiner og kjøretøy, øker. Innen 2030 vil det, i norske byer, kreves hele 95% reduksjon av klimagasser, og allerede innen 2025 er målet et nullutslipp på norske anleggsplasser. For å løse denne utfordringen må bransjen tenke nytt og elektrifiseres.

EST BoostCharger er en hurtiglader som sørger for jevn og sikker strømtilgang til alle elektriske maskiner. Et lukket luft til luft kjølesystem gjør ladecontaineren egnet for anleggsplasser med støvforurensning. I tillegg har BoostChargeren gass- og branndeteksjon og EI60 brannisolasjon. På en anleggsplass er standardeffekten ofte for lav for hurtiglading av maskiner, noe som kan gi lange og upraktiske ladetider. Batteriet i EST BoostCharger sikrer høy effekt til maskinene og dermed kortere ladetid. Batteriene vil også fungere som en buffer mot de høye strømtoppene (Peak Shaving) samt sørge for stabil forsyning og redusert nettleie. EST BoostCharger kan leveres i flere størrelser, fra 181 til 390 kWh.