Skip links

Fossilfri2030

Fossilfri2030
Sommeren 2014 ble en merkedag for fossilfri transport i Østfold. Da møtte fylkesordfører Ole Haabeth sin svenske kollega, Landshövding Lars Backström midt på den gamle Svinesundsbrua for å utveksle budstikker med utfordringer til landenes regjeringer om å gjøre grenseregionen fossilfri innen 2030. Det ble startskuddet på Interreg Sverige-Norge prosjektet Fossilfri grenseregion 2030.

 

Aktuelle lenker: