Skip links

Disse var nominert til Klima Østfold-prisen 2020

For tredje år på rad skal årets beste kommunale klimatiltak i Østfold kåres. Her er årets nominerte.

Klima Østfold-prisen er kommunesamarbeidets pris som hyller gode klimatiltak i offentlig regi i regionen. Prisen deles ut under Klimarådsmøtet på Inspiria Science Center 27. februar. Som tidligere år har det blitt avholdt en åpen nominasjonsrunde før juryen velger én vinner blant Klima Østfold-kommunene. Juryen består av daglig leder i Klimapartnere Østfold, Fylkesmannens direktør for klima og miljø, og leder av Klima Østfold.

De nominerte til Klima Østfold prisen 2020 er: 

Halden kommune: To bygg i massivtre

Halden kommune har oppført to bygg i massivtre i løpet av de siste årene: Bergheim Bo- og aktivitetssenter og Kongeveien skole. Massivtre er tykke, store treplater som er krysslimt og sterkt og som dermed kan brukes i bærende konstruksjoner og erstatte konvensjonelle byggematerialer i stor grad. Massivtre er klimavennlig fordi tre er fornybart og dessuten lagrer karbon hele byggets levetid. Byggene ble oppført i massivtre som følge av politikernes ønske om å benytte tre som byggemateriale i større grad.

Utstrakt bruk av tre er i tillegg er bra for både miljøet og arbeidsmiljøet ettersom prefabrikkering gir redusert avfall og maskinbruk. I tillegg rapporterer mange om at innemiljøet oppleves godt i bygg med utstrakt bruk av tre.

De to byggene er også forsynt med energibrønner og vannbåren varme som er svært effektive løsninger.

Les mer om Haldens nye massivtrebygg her.

Moss kommune ved Moss havn: Grønn mobilitet og logistikk

Grønn mobilitet og logistikk er del av Smart Moss Havn-programmet og inkluderer flere tiltak innen transport, mobilitet og logistikk til og fra Moss havn. I tillegg til omstillingsarbeidet ved selve havna, er den et viktig element for å flytte gods fra vei til sjø.

Moss Havn har et mål om å bli nullutslippshavn i Moss”. For å nå målsettingen har Moss havn gjennomført en rekke tiltak som de er nominert for:

 • Landstrømanlegg ble ferdig i 2019 og er det første i Oslofjorden for containerbåter. Slik legger Moss havn til rette for at varetransport på sjøen kan bli fossilfri. For å få til dette samarbeider de med andre havner i Oslofjorden.
 • Havna har kun fossilfrie biler, og elektriske sykler og lastesykkel er daglig i bruk i havnas driftsavdeling
 • Havna har tydelige ambisjoner om å bytte ut samtlige arbeidsmaskiner til fossilfritt når kapasiteten til fossilfrie maskiner blir god nok.
 • Et spennende utviklingsarbeid gjennom droneterminalprosjektet. Dette skal muliggjøre å ta imot autonome, elektriske sjø-droner over fjorden som skal kombineres med elektriske semitrailere internt i Mosseregionen.

Tiltakene har verdi for både Moss Havn sine kunder og samarbeidspartnere og for Moss by, innbyggere og annet næringsliv i regionen.

Les mer om Moss havn sine tiltak her.

Fredrikstad kommune: Helhetlig areal og transport-arbeid

Fredrikstad kommune har over lang tid jobbet systematisk for å redusere klimagassutslippene fra transport. Ca. 20 % av klimagassutslippene fra Fredrikstad-samfunnet kommer fra vegtransport. Arbeidet for å redusere disse utslippene har handlet om å kombinere en rekke virkemidler innen arealplanlegging og transport. Gode eksempler er:

 • Elektriske, gratis og hyppigere ferger. Nå er første elfergen på plass, og det er vedtatt at alle skal elektrifiseres. Teknologien har stor overføringsverdi til andre mindre ferger. Forbedret og gratis fergetilbud har ført til stor vekst i fergebruken.
 • Innkjøp av taxitjeneste som starter omstilling i næringen. Det ble stilt krav på en slik måte at taxitjenesten trapper opp antall fossilfrie kjøretøy, og kommunen tilrettelegger for hurtiglading i sentrum og hjemmelading hos noen taxisjåfører.
 • Fjerning av parkeringsplasser og gratis parkering for el- og hydrogenbiler i sentrale deler av byen.
 • Bomring er innført november 2019 og trafikktellinger viser en reduksjon i antall passeringer på 8,4 %.
 • En rekke andre tiltak for å tilrettelegge for sykkel, gange, fossilfri transport i samfunnet og egen virksomhet

Les mer om Fredrikstad kommune sin satsning på elektrisk taxi her.

Praktisk informasjon om prisutdelingen:

Prisutdelingen finner sted torsdag 27.februar på Inspiria Science Center (møterom: Castor), rett etter «årsmøtet» Klimarådsmøtet til Klima Østfold. Mange av regionens ordførere vil være til stede.

Program:

10:30-10:50: Kaffe, te

10:50-12:00: Presentasjon av kandidatene og utdeling av Klima Østfold-prisen

12:00-12:45: Lunsj

Pressen inviteres til å overvære prisutdelingen. Etter prisutdelingen vil det være mulig å gjennomføre intervjuer med ordfører, eller representant for ordfører, administrativt ansvarlige for tiltakene og leder av Klima Østfold, René Rafshol.

For kommentarer, kontakt:

René Rafshol, leder for Klima Østfold og ordfører i Råde: 994 86 824
Guro Nereng, koordinator for Klima Østfold: 416 24 426
Martin Norderhaug, kommunikasjonsrådgiver for Klima Østfold: 957 70 687

Halden: Arne Eikre, telefon 93 44 47 50. Prosjektleder for ett av byggene.

Fredrikstad: Grete Rasmussen, Klimarådgiver. 91521279

Moss havn: Øystein Høsteland Sundby, Havnesjef, 917 15 475

Om prisen:
I evalueringen blir nominasjonen vurdert på blant annet disse kriteriene:

 • Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. For eksempel tilrettelegging av infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi.
 • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Det kan være tiltak som er gjennomført av kommunale virksomheter alene, eller rettet mot/i samarbeid med næringsliv, inkludert primærnæringene, befolkning eller organisasjoner.

Om Klima Østfold-samarbeidet:
Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner i Østfoldregionen, Viken fylkeskommune og fylkesmannen i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Vi gjennomfører tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra: Det offentlige, næringsliv og innbyggere.