Skip links

Fredrikstad kommune tildelt Klima Østfold-prisen 2020

Elektrisk og gratis ferge, innkjøp av grønn taxiservice, samt fjerning av parkeringsplasser og gratis parkering for el- og hydrogenbiler sikret Fredrikstad kommune Klima Østfold-prisen under Klimarådsmøtet 27.februar.

Som tidligere år har det blitt avholdt en åpen nominasjonsrunde før juryen velger én vinner blant Klima Østfold-kommunene. Juryen består av daglig leder i Klimapartnere Østfold, Fylkesmannens direktør for klima og miljø, og leder av Klima Østfold.

Juryens begrunnelse:

Vinneren av KØ-prisen 2020 har jobbet svært helhetlig med temaet og berømmes for å tørre å gjøre upopulære tiltak, som å fjerne parkeringsplasser og planlegger andre gode og langsiktige arealgrep. Samtidig med det: gulrøtter for elbiler og hydrogenbiler. Kommunen tilrettelegger for gående og syklende. De er innovative med nye løsninger for elektrisk ferge. Induktiv ladeskive innebærer innovasjonsløft og kan overføres til andre liknende fergetilbud.  Herlig at ferga Elén endelig er på vannet.

Kommunen berømmes også for planen for å elektrifisere alle fergene i kombinasjon med den historiske forbedringen av fergetilbudet, og at det er gratis. Og de resultatene dette samlet gir. Juryen trekker også frem innkjøp av taxitjeneste som vi vil påstå starter omstilling av næringen i Nedre Glomma.

Varaordfører i Fredrikstad kommune, Siri Martinsen, var strålende fornøyd med å vinne Klima Østfold-prisen 2020.

– Vi er kjempeglade og stolte over å vinne prisen, og ikke minst skaper dette en stor motivasjon til å jobbe videre. Jeg vil berømme både det politiske liv for å ta modige valg, men også det engasjementet og den kompetansen vi har i administrasjonen. For det er sammen vi har fått til dette, sier Martinsen.

Leder for Klima Østfold, René Rafshol, mener Fredrikstad kommune er en verdig vinner og et eksempel til etterfølgelse.

– Det er fantastisk det de gjør i Fredrikstad. Det er ikke bare et tiltak, men mange gode tiltak. Her kan både kommunene i Østfold, og ikke minst hele Viken og Norge lære mye av Fredrikstad kommune, sier Rafshol.

Fredrikstad kommune har over lang tid jobbet systematisk for å redusere klimagassutslippene fra transport. Ca. 20 % av klimagassutslippene fra Fredrikstad-samfunnet kommer fra vegtransport. Arbeidet for å redusere disse utslippene har handlet om å kombinere en rekke virkemidler innen arealplanlegging og transport. Gode eksempler er:

  • Elektriske, gratis og hyppigere ferger. Nå er første elfergen på plass, og det er vedtatt at alle skal elektrifiseres. Teknologien har stor overføringsverdi til andre mindre ferger. Forbedret og gratis fergetilbud har ført til stor vekst i fergebruken.
  • Innkjøp av taxitjeneste som starter omstilling i næringen. Det ble stilt krav på en slik måte at taxitjenesten trapper opp antall fossilfrie kjøretøy, og kommunen tilrettelegger for hurtiglading i sentrum og hjemmelading hos noen taxisjåfører.
  • Fjerning av parkeringsplasser og gratis parkering for el- og hydrogenbiler i sentrale deler av byen.
  • Bomring er innført november 2019 og trafikktellinger viser en reduksjon i antall passeringer på 8,4 %.
  • En rekke andre tiltak for å tilrettelegge for sykkel, gange, fossilfri transport i samfunnet og egen virksomhet

Les mer om Fredrikstad kommune sin satsning på elektrisk taxi her.

Disse var nominert til Klima Østfold-prisen 2020

Les mer om de her.

For kommentarer, kontakt: 

René Rafshol, leder for Klima Østfold og ordfører i Råde: 994 86 824
Guro Nereng, koordinator for Klima Østfold: 416 24 426
Martin Norderhaug, kommunikasjonsrådgiver for Klima Østfold: 957 70 687

Fredrikstad kommune: Grete Rasmussen, Klimarådgiver. 91521279

Om prisen:
I evalueringen blir nominasjonen vurdert på blant annet disse kriteriene:

  • Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. For eksempel tilrettelegging av infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Det kan være tiltak som er gjennomført av kommunale virksomheter alene, eller rettet mot/i samarbeid med næringsliv, inkludert primærnæringene, befolkning eller organisasjoner.

Om Klima Østfold-samarbeidet:
Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner i Østfoldregionen, Viken fylkeskommune og fylkesmannen i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Vi gjennomfører tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra: Det offentlige, næringsliv og innbyggere.