Skip links

– Dette er ikke det siste prosjektet vi bygger i massivtre

Fornybart massivtre til bærende elementer kan erstatte tradisjonelle materialer med større klimagassutslipp.

Utviklingen av bærekraftige bygg handler om å ta mange bevisste valg på et tidlig stadium og grundig prosjektering. Det ble tydelig under arrangementet «Bygging med tre som klimatiltak» på Inspiria Science Center i Sarpsborg onsdag 8. mai.

Nærmere 50 deltakere, både fra kommuner og privat næringsliv, fikk blant annet en innføring i hvilke faktorer som påvirker klimagassutslippene i et byggeprosjekt, herunder en sammenligning av ulike byggematerialer, av arkitekt Bård Sverre Solem fra Eggen Arkitekter. Samt erfaringer fra Østfoldkommuner som har eller er i gang med byggeprosjekter i massivtre. Arrangementet ble åpnet av fylkespolitiker i Østfold Elin Tvete.

Det finnes flere løsninger som tar oss mot lavutslippssamfunnet og massivtre er en av dem. Det har også andre positive egenskaper utover lavt karbonfotavtrykk. Tenk deg et tre i skogen. Det hugges, bearbeides til planker og deretter til et massivtre-element. Det tar plass i et bygg, og blir der i 50–100 år mens det holder på karbonet. Når bygget rives, kan elementet benyttes på nytt til nye formål, siden det har stått beskyttet av byggets tak og vegger. I skogen har et nytt tre vokst opp og fanget nytt karbon.

Å benytte tre til bærende konstruksjoner i bygg kan gi store klimagevinster, og dessuten skape marked for økt regional produksjon av byggelementer i tre. Derfor vil det fremover komme mål og krav om økt bygging med klimavennlige materialer.

Halden, Hobøl og Rakkestad kommune er noen av flere kommuner i Østfold som har oppført et bygg i massivtre den siste tiden, eller som er på vei til å sette spaden i jorden. I 2016 søkte Klima Østfold, Hobøl kommune, Halden kommune og Rakkestad kommune sammen om støtte til «Merkostnader til prosjektering av Massivtrebygg» som også er tittelen på samarbeidsprosjektet. Halden kommune har kommet lengst, med oppføringen av Kongeveien skole og Bergheim Bo- og aktivitetssenter. Per mai 2019 vet vi at 4 av 7 bygg i prosjektet blir i masivtre. Mest sannsynlig 5. På seminaret delte de og en entreprenør erfaringene fra byggeprosessen.

– Vi har allerede et par bygg på trappene som vi har tenkt å bygge i massivtre. Det vi har lært litt om er hvilke bygningstyper som fungerer godt med bruk av massivtre, og hvilke som ikke fungerer like godt. Når man tar med seg de erfaringene man har fått og planlegger nye prosjekter ser vi det at dette ikke er det siste prosjektet som vi velger å bygge i massivtre, forteller Bjørn Marius Sørensen, prosjektleder Eiendom i Halden kommune.

Se video av byggingen av Bergheim Bo- og aktivitetssenter her:

Bergheim Halden Kommune from Byggekamera.no on Vimeo.

Arrangementet ble arrangert av Klima Østfold i samarbeid med Interreg-prosjektet Rethinking Wood. Se video av alle foredragene og last ned presentasjoner her.

Fakta om massivtre:

  • Byggesystemet massivtre er treplanker som er satt sammen til store elementer.
  • Plankene legges normalt 90 grader på hverandre i tre til ni lag og presses sammen under høyt trykk.
  • En får med det et byggesystem nærmest som legoklosser. Det har god isolasjonsevne, og en slipper å bruke plast innerst da massivtre oppfyller tetthetskravene.
  • Miljøgevinsten er stor da produksjonsutslippene er lave sammenliknet med andre materialer, og dessuten lagrer trebygg karbondioksid i byggets levetid