Skip links

Rekordmange kommuner har søkt om klimastøtte

Miljødirektoratet har mottatt 587 søknader fra kommuner som ønsker Klimasats-støtte i 2020. Til sammen har kommunene søkt om over 723 millioner kroner.

Pressemelding NTB/Miljødirektoratet

I år har kommunene og fylkeskommunene kunnet søke støtte til generelle klimatiltak og klimavennlige hurtigbåter.

I statsbudsjettet for 2020 er det satt av 77 millioner kroner til hurtigbåter og 182 millioner kroner til andre klimatiltak. Det er kommet inn søknader for til sammen 52 millioner kroner til hurtigbåter.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ordningen ble opprettet av regjeringen i 2016.

I år har 187 kommuner søkt om til sammen 723 millioner kroner i klimastøtte. Dette er ny rekord.

– For å omstille Norge til et lavutslippssamfunn er vi avhengige av at alle bidrar, staten, næringslivet og ikke minst kommunene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Kommunene i Viken har søkt om mest. Til sammen ber kommunene i fylket om rundt 141 millioner kroner i støtte til klimatiltak.

Se hvilke tiltak man har søkt støtte til i Viken her.

Kommunene i Troms og Finnmark har søkt om 10 millioner kroner. Kommunene i fylket er de som til sammen har søkt om minst støtte.

Miljødirektoratet behandler søknadene puljevis fram mot sommeren.