Skip links

Her er Fredrikstads første elektriske taxi

Leveranse av taxitjenester i Fredrikstad kommune skal bli fossilfritt. Kommunen hadde stort fokus på klima og kjøretøy da drosjetjenester var ute på anbud. Taxisentralen vant anbudet og skal ha 40 eltaxier innen 2023. Dette fører til en storstilt endring av kjøretøyparken de kommende årene.

Den første eltaxien er nå i drift og sjåfør Kent Sandsengen kan fortelle om en positiv opplevelse så langt.

– Det nye anbudet hadde stor betydning for valg av eltaxi, da det var et krav. Samtidig så jeg tidlig at det var penger å spare. Det være seg servicekostnader, utgifter til drivstoff og bompenger. Bare når det gjelder bompenger snakker vi om besparelser på omtrent 20 000 kroner i året. Det samme gjelder service på bilen. Her vil jeg, ifølge verkstedet, kunne forvente å spare omtrent 20 000 kroner årlig, forteller Sandsengen.

Den ferske eltaxi-sjåføren har hatt bilen i drift i to uker og forklarer at det å kjøre en elektrisk taxi kan by på noen utfordringer, men ingen som enn så lenge ikke har blitt løst med god planlegging.

– Etter to ukers erfaring med eltaxi syns jeg det fungerer utmerket. Ladingen fungerer slik at man lader mellom turene. Det går overraskende bra. Det blir interessant å se hvordan rekkevidden og ladetiden blir påvirket når vinteren kommer, men hittil ser det bra ut, sier Sandsengen.

En forsvinnende liten andel av taxiene i Norge er elektriske. Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikk viser at det ved utgangen av 2018 bare var 102 utslippsfrie taxier på norske veier, av et totalantall på 7391. Det tilsvarer 1,3 prosent av taxiflåten i landet. I Østfold var det kun én fossilfri taxi.

Dette ønsket Fredrikstad kommune og Klima Østfold å gjøre noe med. Derfor valgte Fredrikstad kommune å stille ambisiøse krav til fossilfrie kjøretøy som skal benyttes til oppdraget når de skulle sende ut et nytt anbud på taxitjenester. Leverandøren har forpliktet seg til omfattende opptrappingsplan de kommende årene:

  • Innen august 2020: 8 eltaxier og 1 på biogass.
  • Innen august 2021: 20 eltaxier og 2 på biogass.
  • Innen august 2022: 25 eltaxier og 2 på biogass.
  • Innen august 2023: 40 eltaxier og 2 på biogass.

–  Vi har jobbet med dette anbudet i lang tid for å finne riktig ambisjonsnivå i konkurransen. Vi holdt blant annet en leverandørkonferanse for å få innspill på muligheter og barrierer for at vi kunne få en fossilfri leveranse, sier Jorunn Amundgård, rådgiver for offentlige anskaffelser i Fredrikstad kommune.

–  Klima Østfold har også bistått i anskaffelsesprosessen gjennom prosjektet Innkjøp av klimaløsninger. Ettersom fossilfrie drosjer ikke er hyllevare, ble det gjort et omfattende arbeid i forkant av anskaffelsen, fortsetter hun.

Viktig prosjekt

– Formålet med prosjektet er at det realiseres gode klimainnkjøp med fossilfrie kjøretøy på elektrisitet, biogass og hydrogen. I denne anskaffelsen har det vært helt avgjørende at vi har gjort et godt forarbeid med å undersøke muligheter og barrierer for fossilfrie drosjer, tilrettelegging for lading og innspill fra leverandørmøte i forkant av anskaffelsen. Jeg tror ikke vi har sett en tilsvarende fossilfri taxianskaffelse i Norge før, sier Erik Gathen, prosjektleder Innkjøp av klimaløsninger, Klima Østfold.

For å stimulere leverandøren til en omstilling til fossilfrie kjøretøy har kommunen lovet å etablere hurtig- og lynlader som er prioritert til taxier. I tillegg vil minimum de 10 første som velger å gå til innkjøp av en elektrisk taxi får 10 000kr i støtte til en hjemmelader. Pengene til ladetiltak kommer fra kommunens klimafond og Klimasats som er Miljødirektoratets støtteordning til lokale klimatiltak.

Mangel på ladeinfrastruktur blir ofte sett på som den største utfordringen for taxibransjen, men med egne ladere og støtte til hjemmelading vil komme godt med i omleggingen. Taxisentralen ser positivt på utfordringen og er stolte over den nye avtalen.

– Taxisentralen er svært spent på utviklingen. Vi har høyt ambisjonsnivå om å bli helt fossilfrie. Med denne kontrakten får vi både et press på oss og det ligger en gevinst, sier Stian Enghaug, daglig leder i Taxisentralen.