Skip links

2020 – Kurs- og seminardokumentasjon

30. januar: Inspirasjonsdag for elever ved Kalnes og Tomb vgs

2. april: Klimagassutslipp i Østfold og klimakalkulator for landbruket – Se opptak av arrangement her.

14. mai: Biokull som klimatiltak: Teori og praksis – Se opptak av arrangement her.

17. juni: Biokull som klimatiltak i offentlig regi – Se opptak av arrangement her.

2. september: Biokull som klimatiltak – Se opptak av arrangement her.

29. oktober: Biokull som klimatiltak – Se opptak av arrangementet her.

3. november: Webinar – Jordbruksforvaltning, klima og miljøSe opptak av arrangementet her.

8. desember: Webinar – Fagdag Fossilfri korntørkerSe opptak av arrangementet her.

2019 – Kurs- og seminardokumentasjon

15. januar: Solenergi i landbruket – Kurskveld 1

22. januar: Solenergi i landbruket – Kurskveld 2

29. januar: Solenergi i landbruket – Kurskveld 3

Våren 2019 – Studietur til Vest-Sverige – Bioenergi og landbruk

 April 2019: Instruktørkurs i energieffektiv traktorkjøring, Kalnes og Tomb vgs

13. juni: Et klimasmart Østfoldlandbruk mot 2030, Borregaard hovedgård

19. november: Fagdag – Fossilfrie korntørker, Kalnes

31. oktober: Klimakalkulator for jordbruket, Kalnes vgs

1. november: Skogskjøtsel som klimatiltak, Ørje

7. november: Fagdag – Drenering, Kalnes vgs

2017 – Kurs- og seminardokumentasjon

6. juni: Solkonferansen Østfold, Inspiria Science Center – Se opptak av konferansen her.

19. oktober: Solenergi i solfylket Østfold

23. oktober: Kurskveld 1 – Fossilfri energiproduksjon, Balke gård

20. november: Kurskveld 2 – Fossilfri energiproduksjon, Fylkeshuset i Sarpsborg

2016 – Kurs- og seminardokumentasjon

7. februar: Unge bønder-kurs, Landbrukshelg om klima

 • Klima: Endringer, hva skjer og hvilke muligheter? Geir Endregard, Inspiria

11. mars: Kurs i energieffektiv traktorkjøring, Kalnes v.g.s.

 • Norsk landbruksrådgivning Hedmark v/ Åsmund Langeland

15. mars: Skog- og klimakonferanse, Rakkestad

20. april: Studietur Biogass, Vestfold/Telemark

 • Hva har Tel- Tek utviklet, v Jon Hovland og Rune Bakke
 • Befaring fullskala pilotanlegg hos Sondre Skoglund, Bjørkedalvegen 498, Porsgrunn
 • Greve Biogass, mirakelfabrikken. V/ Ivar Sørby

27. april: Besøk Antec Biogass AS, NMBU Ås

 • Småskala biogassanlegg utviklet ved NMBU og NIBIO v/ Uno Andersen

2. juni: Konferanse om Klima og landbruk, Hafslund

2015 – Kurs- og seminardokumentasjon

13. januar: Kurs i fremtidens energiløsninger. Eidsberg

29. januar: Kurs i fremtidens energiløsninger. Råde

11. mars: Kurs i energieffektiv traktorkjøring

I samarbeide med landbruksavdelingen i Rakkestad kommune

 • Norsk landbruksrådgivning Hedmark v / Åsmund Langeland

12. mars Kurs i energieffektiv traktorkjøring, Kalnes vgs

 • Norsk landbruksrådgivning Hedmark v / Åsmund Langeland

17.mars: Klima- og landbrukskonferanse

 • «Landbrukets klimautfordringer i et nasjonalt perspektiv» Nina Glomsrud Saxrud
 • Erfaring med klimarådgivning og tiltak på svenske gårdsbruk. Maria Stenberg, Jordbruksverket og Gräppa Näringen
 • Drenering; avlingsøkning og klimaeffekt. Atle Hauge, Bioforsk
 • N-sensor; avlingsutbytte, kvalitetsøkning, økonomi og klimaeffekt. Anders Rognlien, Yara
 • Jordarbeiding; utfordring med endret klima. Trond Børresen, NMBU

24. mars: Kurs i energieffektiv traktorkjøring

I samarbeid med landbruksavdelingen i Fredrikstad kommune

 • Norsk landbruksrådgivning Hedmark v / Åsmund Langeland

01. juni : Studietur til Energigården m/ Tomb vgs elever

 • Energigården-bruk av gårdens ressurser i et klimaperspektiv. v / Erik Hohle

25. august: Jorddag på Kalnes vgs, politikerdebatt om jordvern

14. okt Dreneringskurs, Rakkestad

30.oktober: Klimadag for agronomi-elever på INSPIRIA Science Center

«Kan du bli lykkerligere av å ta klimahensyn», Spesialtilpasset opplegg om klima og landbruk for vg 3. Inspria

2014 – Kurs- og seminardokumentasjon

27. mars: Klimasmart seminar for forvaltningen

 • Østfoldlandbruket; Klimagasser og klimatilpassing v/Svein Skøien, Fylkesmannen i Østfold og Jan Egil Nygaard, Østfold Bedriftsenter AS
 • Landbruket som energiprodusent v/Anders Tutturen, Energigården
 • Drøvtyggere og klimagass v/Odd Magne Harstad, NMBU
 • Biogass fra landbruket v/Ivar Sørby, Re Bioconsult
 • Agronomi, lystgass, kretsløp v/Sissel Hansen, Bioforsk

31. oktober: Kurs i energieffektiv traktorkjøring

Norsk landbruksrådgivning Hedmark v/ Åsmund Langeland