Skip links

Ønsker å lære bort klimasmart traktorkjøring til fremtidens bønder

Lærere på Tomb og Kalnes VGS gjennomførte instruktørkurs i energieffektiv traktorkjøring i regi av Klimasmart landbruk Østfold.

Riktig dekktrykk, valg av gir, bruk av redskaper og rett og slett god gammeldags planlegging er alle viktige elementer hvis man ønsker å kjøre mer klimasmart med traktor. Det fikk lærere fra Tomb og Kalnes VGS både høre og oppleve da de gjennomførte kurs i energieffektiv traktorkjøring med den svenske instruktøren Christer Johansson.

– En viktig ting er at man skal lære seg å kjenne traktoren sin. Det er ganske mye med motorens funksjoner som er viktig. Hvordan motorkurven ser ut osv. Man skal ha maks 80% av turtall. Det gjelder også at motoren er belastet. Når det gjelder transport er det viktig at man kjører på et høyere gir og lavere turtall. Det er også viktig å planlegge i forkant. Hvis man f.eks håndterer rundballer er det viktig å tenke på hvordan man legger opp kjøringen. At man ikke svinger for mye, men har rette linjer når man kjører, og kjører så kort som mulig. Rett traktor til rett redskap er også av betydning, det samme med valg av girkasse i henhold til hvilken jobb man skal gjøre, forteller Johansson.

At det å planlegge kjøringen, redusere hastigheten litt, og holde jevn fart er viktig ble tydelig etter kursets første øvelse. Deltakerne fikk i oppgave å flytte fire rundballer fra et sted til et annet. Forskjellen i kjørestil ga store utslag.

– Vi fikk en praktisk oppgave da vi flyttet fire rundballer. Vi hentet de, plasserte de ut og kjørte de tilbake. Senere så vi på hvor lang tid og drivstoff vi brukte. Vi var tre forskjellige sjåfører. På det grunnlaget, når man inkluderer priser for sjåfør, leie av traktor, diesel osv, så varierte flyttingskostnaden pr ball fra 24,50kr til 19,30kr. Hvis man da skal flytte 1000 baller blir det ganske mye penger ut av det. Det å bedrive smart kjøring kan ha veldig mye å si for økonomien, forteller Dag Lund Martinsen, lærer naturbruk på Kalnes VGS.

Kurset var designet slik at lærerne har mulighet til å ta med seg undervisningsopplegget tilbake til klasserommet og sine egne elever. Dermed vil fremtidens bønder allerede fra oppstart spare både penger og miljøet.

– Dette er noe vi absolutt vil bruke i undervisning med elevene. Kanskje da spesielt i VG3. For dem som kommer fra gårder eller skal begynne å jobbe med transport eller jordbruk, sier Martinsen.

Redusert forbruk av drivstoff betyr også mindre utslipp av klimagasser. Forbruk av drivstoff til jordbearbeiding kan være opp til 10 liter diesel pr dekar, litt avhengig av driftsform. Det er imidlertid realistisk med 20 prosent reduksjon i drivstofforbruket, som et resultat av riktig dekktrykk og effektiv kjøring. Dette vil si en besparelse på rundt to liter pr dekar. Med et areal på 500 dekar betyr det en besparelse på omkring 850 liter diesel i året. Dette gir en reduksjon i utslipp på to tonn CO2.

– Vi ønsker å få flere dyktige instruktører som kan bevisstgjøre og lære elevene opp til å bruke mindre drivstoff og dermed både redusere kostnader og utslipp, sier prosjektleder Charlotte Forsberg, som har hatt dialogen med en av Sveriges instruktører i «sparsam körning» .  Pr i dag er det bare rådgivere i Norsk landbruksrådgivning som avholder kurs. Nå får vi kompetansen også på naturbruksskolene i Østfold, det er vi godt fornøyd med.

Det er interessant at alle svenske bønder får tilbud om gratis kurs i «sparsam körning». For øvrig er det et krav at økologiske bønder under «KRAV» merket (tilsvarende norske Debio), må ta kurset for å få godkjenning.

Les instruktør Christer Johansson topp 3 ting å huske på:

  1. Hvordan skal jeg utnytte motoren? Ikke bruk gassen for å regulere hastigheten, men bruke girkassen på riktig måte. Derav ikke så høyt turtall, men så høyt gir som mulig.
  2. Tenk logisk. Ikke flytt ting for mange ganger. Plasser de riktig første gang. Planlegg godt i forkant.
  3. Hvordan legger man opp arbeid på et felt? Hvordan gjør man dette effektivt? GPS-styring kan mange ganger vise seg å være det beste.

Kurset er arrangert av Klimasmart Landbruk Østfold og Interreg Sverige-Norge prosjektet Fossilfri2030.