Skip links

Vil gjøre innkjøp av ladestasjoner til en lek

Klima Østfold gjentar suksessen fra 2014 – Forbereder ny felles rammeavtale om ladestasjoner i Viken.

En fersk rapport fra NAF viser at man på landsbasis trenger hele 5.000 nye ladepunkter for elbil i løpet av de neste seks til sju årene. Nå vil Klima Østfold bidra til at nye Viken fylke ikke skal havne i bakevja. Derfor inviteres nå alle kommunene i Viken med på en ny felles rammeavtale om innkjøp av ladestasjoner i Viken.

Kommunene i det kommende storfylket er invitert med tidlig i prosessen. I februar avholdt Klima Østfold, fylkeskommunene i Østfold, Buskerud og Akershus, og Interreg-prosjektet Fossilfri2030 en dialogkonferanse om ladeinfrastrukturen i fylket. Mer enn 35 deltakere fra fylkeskommuner, kommuner og leverandører kom med sine verdifulle innspill og erfaringer.

Cecilie Agnalt, nestleder i Klima Østfold, forteller hvorfor et slik samarbeid er viktig allerede tidlig i prosessen.

– De siste tre årene har Østfold, Follo og Fyrbodal etablert 1000 nye ladepunkter, og vi har hatt en formidabel vekst av elbiler. Dette må fortsette fordi det er viktig å finne felles løsninger og samarbeide om et fossilfritt samfunn. Derfor tror vi på det å møtes og ha en delingskultur som gjør at vi spiller hverandre gode, sier Agnalt.

Klima Østfold har gjennomført et lignende prosjekt tidligere for kommunene og fylkeskommunen i Østfold og Follo. Prosjektet mottok i 2014 Zero-prisen i konkurransen «Årets lokale klimatiltak».

Klima Østfold har i en lang periode jobbet for å fremme og legge til rette for fossilfri transport. I Interreg-prosjektet Fossilfri2030 har kommunene i Østfold samarbeidet med kommuner i Follo og den svenske regionen Fyrbodal. Prosjektet har resultert i et stort antall nye ladestasjoner, fyllestasjoner for biogass og en tilrettelegging av fossilfri transport i prosjektområdet. Nå tar man erfaringene med seg videre inn i Viken.

Statistikk fra Elbilforeningen viser at det er en økning i antall elbiler på veiene i fylket. Ved utgangen av 2018 var det registrert hele 57 411 elbiler i Østfold, Akershus og Buskerud. Tallet øker hver eneste måned. Av de som kjøpte ny bil i 2018 valgte 31,2% (på landsbasis) en elbil. Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening er klar på at man trenger nye ladestasjoner for møte den enorme veksten.

– I 2025 skal bilparken være fossilfri. Med den veksten vi har i dag, vil vi da ha en million elbiler (ca 50% av dagens bilpark). Denne utviklingen krever en storstilt utbygging av ladestasjoner, har Bu tidligere sagt til NTB.

Syv anbefalinger fra NAF for å unngå ladekrise: 

  • 5 000 nye ladeplasser mellom byene fram til 2025
  • Gjøre det lettere for borettslag å si ja til lading
  • Statlig støtteordning til byggelag som vil bygge ut ladeplasser
  • Krav om ladeplasser i nybygg
  • Momsfritak på hjemmeladere
  • Bedre skilting av ladeplasser
  • Driftsstøtte til hurtigladere i spredtbygde strøk

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]