Skip links

Østfoldkommunenes bilpark blir «grønnere»

Nærmere 200 nye fossilfrie kjøretøy på 3 år.

Ved utgangen av mars 2019 var det registrert 305 fossilfrie kjøretøy hos kommunene i Østfold. Dette er en solid økning siden forrige kartlegging i 2016.

Antall registrerte fossilfrie personbiler har økt fra 108 til 233 og fossilfrie varebiler fra 16 til 72. Dette tilsvarer at andelen fossilfrie personbiler har økt fra 19% til 28% og andelen fossilfrie varebiler har gått fra 3% til 10%. Omstillingen til fossilfrie kjøretøy skjer suksessivt med at eldre kjøretøy skiftes ut, og at antall ladepunkter for elbiler og fyllestasjoner for biogass øker i Østfold. 23 av de registrerte kjøretøyene kjører på biogass, mens de resterende fossilfrie er elektriske.

Ser man derimot på kollektivtrafikken har bruken av biogass hatt en markant økning. Her har andelen busstransport med fornybart drivstoff økt fra 47 til 66% de to siste årene. Fra sommeren 2019 vil det gå 145 biogassbusser på veiene i fylket. Busstrafikken i Østfold vil være 100% fossilfri i 2023.

Flere ladepunkter og fyllestasjoner

Økningen av fossilfrie kjøretøy gjenspeiler Østfoldkommunenes vilje til å gå i front for fossilfrie kjøretøy, og legge til rette for lademuligheter og fyllestasjoner. I dag finnes det nærmere 900 registrerte ladepunkter for elbil i Østfold og Follo, og 3 fyllestasjoner for biogass. Det er også planlagt en ny fyllestasjon i Fredrikstad, samt en fyllestasjon er under oppføring på Svinesundsparken i Halden.

Østfold har satset målrettet på biogass siden 2005. Fylkeskommunen har blant annet støttet oppstarten av produksjonsanlegg. Mye av grunnarbeidet som ble gjort gjennom prosjektet Biogass Østfold, er blitt videreført gjennom det regionale nettverkssamarbeidet Biogass Oslofjord.

Ser man på statistikken for elbiler totalt i Østfold viser den et snitt på 4,9% av den totale bilparken i fylket og 7597 biler pr 31.desember 2018. På landsbasis utgjør den elektriske andelen nå 7,2%.

Fossilfrie maskiner og sykler

De to siste årene har kommunene i fylket, sammen med Klima Østfold, gjennomført en satsning på fossilfrie maskiner. Det har blitt gjennomført mer enn 60 utlån og uttestinger, til og med til det norske kongehuset, men det er ikke registrert at noen Østfoldkommuner har gjennomført innkjøp av større hjulgående maskiner. Innkjøp har derimot blitt gjort av det private næringslivet. Prosjektets samarbeidspartner kan opplyse om at de har solgt mer enn 15 maskiner etter at Østfold fylkeskommune begynte med utlån av maskinene, og at prosjektet har vært avgjørende for å opprette interesse og overbevise potensielle kunder.

Sykkelsatsningen i kommunene hatt en enorm vekst. Mange kommuner har kjøpt inn et stort antall elsykler. Totalt har kommunene i Østfold 223 sykler sin kjøretøypark, en økning på hele 420% de siste tre årene. 159 av disse er elektriske, noe som tilsvarer 71,3%.

Gjennom Interreg-prosjektet Fossilfri2030 gjennomførte Østfold fylkeskommune det som i 2017 var landets største offentlige innkjøp av elsykler og tilbød elsykler til alle kommunene i prosjektområdet som ønsket dette. Det har også blitt gjennomført over 500 utlån av elsykler på biblioteker i Østfold.

En viktig forutsetning for økningen av fossilfrie kjøretøy og maskiner i Østfoldkommunene er at alle kommuner i fylket har undertegnet en erklæring om å jobbe for en fossilfri transportsektor i regionen innen 2030.

Les mer om: