Skip links

Stort oppmøte på inspirasjonsdag om klima

Klimasmart landbruksprosjektet i Østfold arrangerte torsdag 30. januar en unik dag på Inspiria science center i Sarpsborg for ca 100 elever og deres lærere innen agronomi og naturforvaltning på Tomb og Kalnes vgs.

Inspiria hadde utarbeidet innhold og opplegg for inspirasjonsdagen, som ble gjennomført for 4. gang.

Elevene deltok på arbeidsøkter med tema som «Jordmikroskopiering og CO2 fangst», «Jordtyper og vannabsorbasjon», Teknologi og klimaforbedringer» og «Klimaforbedringer og insekter». På slutten av dagen rettet man blikket mot fremtiden og premierte enkelte av gruppene.

Det ble en dag for refleksjon og ettertanke med aktiv deltagelse, øvelser sammen, spennende populærvitenskaplige foredrag med mer. Målsettingen for klimadagen var å gi deltagerne en positiv «boost» i forhold til viktigheten av å ta klimahensyn for de som driver innen fremtidens landbruk.

Prosjektleder for Klimasmart landbruk Østfold, Charlotte Forsberg kan fortelle om en velykket dag for både elever og lærere.

– Det har vært en veldig fin dag. Dette er fjerde gangen vi arrangerer dagen og vi er veldig fornøyde med hvordan dagen har blitt. Det har vært mye aktivitet helt ned i de minste jordstrukturdetaljene til de store tankene om klimagasser. Det som er spennende i år er at elevene er mer forberedt når de kommer og at de har et opplegg som skal løfte de ut av klasseromsituasjonen og gi inspirasjon, motivasjon og få i gang refleksjonen rundt de store spørsmålene rundt klima og landbruk, muligheter og trusler. Her på Inspiria får de masse forskjellige input. Jeg tror at elevene her blir mettet av inntrykk og man må sortere og finne ut av selv hvor man står og hva man tenker, forteller Forsberg.

I Østfoldregionen står landbruket for 12% av klimagassutslippet. Utslippene skal reduseres og bøndene har satt seg gode og ambisiøse mål. Elevene som deltok på klimadagen er tydelige på at de ønsker å ta sin del av ansvaret. Ann Celine Jystad og Jens Erik Sørlie fra Kalnes vgs mener det er viktig med påfyll av kunnskap og et tydelig fokus på klima.

–Dette kommer til å påvirke oss alle og det kommer ikke til å stoppe. Derfor er det viktig at man belyser tema. Vi har lært mye og fått innblikk i ting vi visste, men ikke hadde nok kunnskap om, forteller de to elevene og fortsetter:

– Det å se livet i jorden og hvordan ting fungerer er viktig. Jord er ikke alltid bare jord. Det kommer til å bli veldig mange spørsmål til veldig mange lærere når vi er tilbake på skolen. De sitter jo på veldig mye kunnskap, men nå har jo vi fått litt mer, så da kan vi grille de litt på hva vi kan gjøre av tiltak fremover. Det er jo utallige mange løsninger som vi ikke har kommet på enda som forhåpentligvis kommer til å dukke opp i fremtiden.

Prosjektet Klimasmart landbruk Østfold skal legge til rette for reduserte klimagassutslipp og økt lønnsomhet i landbruket. Prosjektet gjennomfører ofte kurskvelder og studieturer for bøndene i området. Spesielt fremtidens bønder er et viktig fokusområdet.

– Dette er en generasjon som skal inn i landbruket på mange forskjellige måter. Det å få en sånn type input så tidlig, begynne å tenke, se muligheter og reflektere, det syns vi er utrolig viktig. Det er veldig gøy å se at det er så mange ivrige elever. Vi trenger fler av de, og det er muligheter for alle sammen i fremtiden, sier prosjektleder Charlotte Forsberg.

Hun kan også fortelle at arbeidet som gjøres på Inspiria under klimadagen fortsetter når elevene er tilbake på skolen.

– De får en oppgave om å gjennomføre en casestudie på sin egen gård eller en gård som de får beskrevet. Her skal de komme med forslag til tiltak for klimatilpasning og det med å redusere utslippene på den enkelte gården. Dette skal de senere da presentere. Det gleder jeg meg til å se.

Se bilder fra Klimadagen:

Klimasmart landbruk Østfold skal legge til rette for reduserte klimagassutslipp og økt lønnsomhet. Prosjektet jobber for å øke kompetansen blant bønder om energieffektive løsninger som enkelt kan gjennomføres på gårdene. Prosjektet gjennomfører aktiviteter som f.eks kurs i energieffektiv traktorkjøring, fornybar energi og drenering. Prosjektet er organisert under Klima Østfold.