Skip links

Gikk du glipp av Solkonferansen 2017?

Hvordan kan «Solfylket Østfold» ta en større andel av investeringene innen solenergi? Dette ønsket Solkonferansen 6. juni på Inspiria å sette fokus på. Klima Østfolds landbruksprosjekt; Klimasmart landbruk i samarbeid med Norsk Solenergiforening sto bak konferansen.

I 2016 ble det installert over 11 MWp solceller i Norge. Næringssegmentet stod for rundt 7,4 MWp, her er det nær en åttedobling fra året før. Det er nå over 40.000 m2 med solfangere på tak i Norge, og bruk av sol til varmeproduksjon av økende. Potensialet for økt bruk av solenergi i Norge er stort. Solenergi er en miljø- og klimavennlig form for fornybar energi, og energien kan produseres samme sted som den brukes.

Stadig flere vurderer lokal produksjon av solenergi for å bli delvis selvforsynt av bærekraftig energi fra egne solceller eller solfangere.

Solenergiforeningen, Solcellespesialisten, Aventa Solar solfangere, Plusskundeordningen i Fredrikstad Energi, Leasing av solceller, en bondes erfaringer, lagring av solenergi, tilskuddsordninger fra Innovasjon Norge, om regelverk og skatt med mer.

-Vi håper konferansen vil være startskuddet for å få flere med store takflater til å satse på solenergi, og at Østfold-landbruket vil gripe denne muligheten fra solstrålene, sier prosjektleder i Klimasmart landbruk i Østfold, Charlotte Forsberg. Dette vil kunne bidra inn mot målsettingen om et fossilfritt landbruk innen 2030, sier hun.

Gikk du glipp av Solkonferansen 2017? Ikke fortvil av den grunn. Her finner du alt av presentasjoner, foredrag, mm.

Presentasjoner:

  1. Bjørn Gimming – Landbruket og klimautfordringer
  2. Ragnhild Bjelland-Hanley – Solenergi – Muligheter og tekniske løsninger
  3. Therese Troy Prebensen – Plusskundeordningen og Fredrikstad Energis finansieringsmuligheter
  4. Carl Christian Strømberg – Solcelleanlegg
  5. Knut Styrvold – Solvarmeanlegg
  6. Petter Heyerdahl – Sesonglagring av solvarme
  7. Hans Arild Grøndalen – En bondes erfaringer med solceller og solvarme
  8. Marissa Jackson Ræstad – Leasing av solcelleanlegg på næringsbygg
  9. Trond Husan – Støtteordninger for bioenergi og sol

Video-foredrag:

Bjørn Gimming – Landbruket og klimautfordinger

Ragnhild Bjelland-Hanley – Solenergi – Muligheter og tekniske løsninger

Therese Troy Prebensen – Plusskundeordningen og Fredrikstad Energis finansieringsmuligheter

Hans Arild Grøndahl – En bondes erfaringer med solceller og solvarme

Marissa Jackson Ræstad – Leasing av solcelleanlegg på næringsbygg

Trond Husan – Støtteordninger for bioenergi og sol

Aktuelle linker: