Skip links

Kontakt Klimasmart Landbruk Østfold

Charlotte Forsberg

Prosjektleder Klimasmart landbruk
Telefon: 924 46 245
E-post: charlottf@viken.no

Martin Norderhaug

Rådgiver, kommunikasjon
Telefon: 957 70 687
E-post: egiln@viken.no

KLIMASMART LANDBRUK ØSTFOLD

v/ Viken fylkeskommune
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Oscar Pedersens vei 39