Skip links

Foto: Freepik

Klimasmart landbruk Viken 2022 – 2025

I den nye prosjektperioden til Klimasmart landbruk Viken skal man jobbe for å redusere klimagassutslippene i landbruket i Viken gjennom å øke kompetansen energieffektivisering, karbonbinding og fossilfrie løsninger, støtte opp under fylkets klimasatsninger i landbruket, være en pådriver til å teste ut nye dyrkningsmetoder, sorter og energiløsninger, og formidle ny kunnskap ut til unge og etablerte bønder og i landbruksmiljøene.

Les mer her.

image003

Skritt mot klimanøytralt landbruk

Viken fylkeskommune fortsetter satsningen på et klimavennlig landbruk gjennom Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak-prosjektet «Skritt mot klimanøytralt landbruk».

Prosjektet ble avsluttet i 2022.

Les mer.

Foto: Freepik

Vikens landbruksstrategi

Viken fylkeskommune vil styrke og utvikle jord- og skogbruket fram mot 2030. Gjennom å utnytte landbrukets muligheter for økt selvforsynings-grad og lagring av CO2, økt bruk av tre og reduksjon av klimagassutslipp skal Viken bli en foregangsregion i det grønne skiftet, basert på biologiske ressurser.

Les mer.

biokullhaanda-2

Biokull i landbruket

Besøk vår samleside om biokull.

Les mer.